Norwegian-French translation of inkompetent

Translation of the word inkompetent from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

inkompetent in French

inkompetent
personadjective incompétent, inepte
Synonyms for inkompetent
Similar words

 
 

More examples
1.Byplankontorets forslag ble, med henvisning til en rekke punkter, karakterisert som" et generaleksempel på ansvarsløs og inkompetent planlegging".
2.Hun oppfatter Thoresen som en inkompetent kandidat.
3.Snarere er de fleste omveltninger, fra Russland i 1917 til Nicaragua i 1979, blitt direkte foranlediget av et svakt, korrupt, inkompetent og autoritært regime.
4.8 Den tid det tar å bli kvitt en inkompetent byråkrat er direkte proporsjonal med vedkommendes kontakt med massemedia og / eller med styrken i hans / hennes fagforening.
5.Conte overtok selv som statsminister, med den begrunnelse at Traore var korrupt og inkompetent.
6.Når styret har fått forslaget, har det vist til at det er inkompetent og sendt saken over til administrasjonen.
7.Også her har arbeidsgruppen erklært seg inkompetent.
Your last searches