Norwegian-French translation of innblikk

Translation of the word innblikk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innblikk in French

innblikk
kunnskapnoun aperçu [m]
Similar words

 
 

More examples
1.20. julimennene" var nesten alle generalstabsoffiserer med spesiell oversikt og innblikk.
2.Jeg har siktet på å gi dem som skal arbeide med markedsføringsspørsmål, et innblikk i rettsreglene ved situasjoner de vil møte i praksis.
3.Saken gir et godt innblikk i den totale maktkynisme som sovjetregimet er gjennomsyret av i all sin ferd.
4.Stormen" stilner tidlig Den Norske Opera ikveld, iallfall begynner forestillingen allerede klokken 15.00, mens Oslo Nye ikveld gir publikum et innblikk i" Mine hemmelige memoarer".
5.Elevene får innblikk i yrkeshistorie ?
6.I hver sending blir det et innslag med yrkesveiledning for å gi seerne innblikk i forskjellige yrker.
7.Interessant å få innblikk i den taktiske og strategiske tenkning i en militær stormakt som Frankrike, sier major Sigurd Hellstrøm, som skal gå på Ecole Superiere de Guerre i Paris i to år - som første norske offiser siden 1951.
8.Jeg har tvertimot fått et så godt forhold til og innblikk i fiskerimiljøet, at jeg velger å bli værende der, sier Årst.
9.Sommerskolen er ikke bare en berikelse for deltagerne på kurset, som diskuterer seg imellom, men også for oss nordmenn, som får et innblikk i tanker og synspunkter til folk fra den tredje verden som arbeider med uhjelp på forskjellige plan i sitt hjemland.
10.Sommervikariatet vil gi henne et godt innblikk i redaksjonens daglige arbeide og i hvordan det er å være journalist.
11.Vi fikk innblikk i så mange kvinneskjebner - spesielt fra forrige århundre - at vi på mange måter kan stå inne for en såpass sterk påstand.
12.Vi håper å få innblikk i Hoffmanns treningsopplegg, hvilke øvelser han bruker og vi håper også at Lasocki vil gi hver enkelt av våre personlig teknisk instruksjon.
13.Årsaken til at Den norske Bryggeriforening hevder at vi opptrer i strid med både alkoholloven og aksjeloven, er at bryggeriene går glipp av ølsalget i Førde, sier styreformann Odd Tandstad i Førde Ølutsal A / S til Aftenposten i en kommentar til Bryggeriforeningens fremstilling av ølsalget i dets husorgan" Innblikk".
14.1. sersjant Decker geleider oss gjennom et virvar av maskiner og ledninger for å gi oss et innblikk i hvordan nærradioen opererer.
15.Alle kjøreelever må gis innblikk i hva alvorlig skade på kropp og sjel innebærer.
16.Alt dette får en anmelder intet innblikk i.
17.Annet spennende håndverk må man reise helt fra Hallingdal til Enerhaugen for å få innblikk i.
18.Arvid Hanssen makter å gi innblikk i natur mellom hav og skoger.
19.Av forestillingens toppunkter kan nevnes" Vestibulen" hvor man via sentralborddamene i rådhusvestibylen får et fornøyelig innblikk i kommuneadministrasjonens daglige liv.
20.Bryggeriforeningens blad Innblikk hadde for en tid siden en interessant sammenligning mellom ølprisene i København og Oslo.
21.Bryggeriforeningens husorgan" Innblikk" går i siste nummer til kraftig angrep på ølmonopolet i Førde.
22.Byen Uxmal blir ofte anbefalt for turister som ikke ønsker å bruke all verdens tid på å få et skikkelig innblikk i mayafolket dagligliv.
23.Carling er villere og galere enn før, og den som lar seg lokke med på reisen, får også et spennende innblikk i dikterens verksted.
24.Chansene for at barna blir utnyttet, vurder vi som små i Norge, sier sosiologene, som mener det er bra for barn å få innblikk i hva jobbene til mor og far består i.
25.De britiske universiteter med norskundervisning prøver hvert år å få over en norsk forfatter slik at studentene kan få et bedre innblikk i norsk litteratur.
26.De får et innblikk i den nære fortid og inntrykk av hva mange latinamerikanere håper for fremtiden.
27.De gir innblikk i hvordan den militære balanse til sjøs vil utvikle seg, og antyder følgelig politiske konsekvenser av stor betydning.
28.De lærer skrivning, lesning, tegning og får et innblikk i buddhismen.
29.De opplysninger sedelektoren kan få om oss, dreier seg om enkle fakta, og hun har ingen mulighet til å få innblikk i vårt privatliv.
30.De ser på tidligere og nåværende registrering og får innblikk i muligheten for å koble, det vil si, sette sammen opplysninger fra forskjellige registre.
Your last searches