Norwegian-French translation of innland

Translation of the word innland from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

innland in French

innland
landnoun centre du pays [m]
  geografinoun arrière-pays [m]
Derived terms of innland
Similar words

 
 

More examples
1.25 000 soldater fra ni NATOland skal delta i den landmilitære delen av årets vinterøvelse Avalanche Express i Troms innland fra 5. til 23. mars.
2.Avsnittet om svenske frimerker på forsendelser er en utmerket oversikt over brev til innland og utland og de mest benyttede portosatser.
3.Carmen II og III, Ursula Hageli og Sheila Styles, er travelt opptatt med å få bragt bagasjen vel opp en etasje - fra" Ankomst utland" til" Avgang innland".
4.Det hender at den vet mer enn skattemyndighetene både fra innland og utland.
5.Det skal bygges ny adkomsthall for innland og utland samt" pirer" med ventehaller på Fornebu.
6.Det skrives mye om norsk markedsføring på innland og eksport.
7.Det ville muligens være til hjelp i efterforskningsarbeidet om vi fikk slike motiver på frimerker for å gjøre folk i innland og utland mer årvåkne, sier han.
8.Guri Underdal, fast guide i bygningen gjennom mange år, kan fortelle at den årlig besøkes av rundt 40 000 mennesker fra innland og utland.
9.Her er brev fra Quislings russiske hustru Maria og fra betydningsfulle personer i innland og utland.
10.Hun har deltatt på Høstutstillingen i mange år og på andre store utstilinger i innland og utland.
11.I et karrig og fredet innland med kystens marehalm.
12.INGE TRØDUM var uskyldig, men da dørene slo i bak ham, ble restene av akademikeren liggende urørlig på innsiden, mens en nyfødt guide, reiseleder og nattklubbsanger brått og blondt og medrivende steg ut av spanske, efterhvert mest italienske bølger - med" Santa Lucia" og" O Sole Mio" fulltonende ut fra barytonske stemmebånd over kyststrøk og innland og ut mot de drivende garn.
13.Idag sier orkesteret nei til utallige unge musikere fra utland og innland.
14.Kyst mot innland, by mot bygd, allianser på kryss og tvers, organisasjoner, avholdslag og misjon.
15.Og så håper selvsagt ungarske myndigheter at dette skal bidra til at noen, sender eller mottager, i innland eller utland har tips å gi om de bortkomne bildene.
16.Radio Kristiania vil henvende seg til barn, til eldre og til både yrkesaktive og hjemmeværende som kan tenkes å interessere seg for spørsmål omkring livsverdier, pedagogikk, ungdomsarbeide og generelt mer dyptpløyende sosiale og politiske programmer, både fra innland og utland.
17.Turiststasjonen har stått tom den siste tiden efter at de britiske soldatene som var forlagt der, er dradd ut på feltøvelse i Troms innland.
18.Vi setter uhyre pris på at hun kommer, og gleder oss stort til premieren - og selvfølgelig også til turneen vi nå legger ut på, smiler Harold King og Marian St. Claire på spranget mot" Avgang innland"døren.
19.Virksomheten, som tidligere er omtalt i Aftenposten, følges med interesse både i innland og utland.
20.20 millioner kroner er brukt på riksveiene i Troms innland.
21.Av det totale antall passasjerer ifjor over Fornebu på vel 4,5 millioner, utgjorde innenlandstrafikken nær 2,5 mill., utenlandstrafikken 1,7 mill. og overgang innland / utland bare 274 000.
22.Begrunnelsen for å tillate felling av to jerver er at Troms innland har den desidert største og tetteste jervestamme i hele Norge.
23.Både utland og innland er representert med Marianne Senese fra Boston, USA og Kari Christensen fra Kristiansand / Oslo.
24.Chartertrafikantene fordelte seg med 3700 på innland, 663 000 på utland og 15 000 på overgang til andre fly.
25.Det vil si at Frelsesarmeens eftersøkelseskontor fant over 80 prosent av de savnede i innland og utland.
26.En rekke kjente sang og musikkrefter fra ut og innland deltar.
27.For å bedre forholdene ved avgang / innland vil det allerede i løpet av høsten bli satt opp en provisorisk enetasjes avgangshall i sydenden av oppstillingsplassen som idag betjener i hovedsak Braathens SAFEs fly.
28.Forøvrig må det være positivt at musikken kommer ut til folk både i innland og utland, sier en optimistisk Kvam.
29.Imidlertid kidnapper stadig den regjeringsfiendtlige geriljaen utlendinger i området, også brasilianere, og efter alt å dømme akter Oderbrecht å vente på freden før man sender 2000 anleggsarbeidere til Angolas innland.
30.Laget fras HVdistrikt 16 i Troms innland - kjent i hele landet for militære aktiviteter siden Brigaden i NordNorge etablerte seg der i 1953, og ofte sentrum for NATOøvelser siden 1954, gikk til topps i årets landskonkurranse for HVungdom - dvs. frivillige i alderen 1720 år.
Your last searches