Norwegian-French translation of jord

Translation of the word jord from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

jord in French

jord
generellnoun terre [f]
  elektrisitet noun terre [f], masse [f]
  agrikulturnoun terre [f]
  geologinoun sol [m]
  geografinoun terre [f]
  muldnoun terre [f], boue [f]
  jordklodenoun terre [f], monde [m], globe [m]
  matjordnoun terre [f], sol [m]
Synonyms for jord
Derived terms of jord
Similar words

 
 

More examples
1.Alt som er i himmel og på jord priser Gud !
2.Det finnes ikke mye som er mer kristent her på jord enn å være sosialist," hevder han, men innrømmer dog at" det gir god trening i toleranse å knele ved siden av folk som har stemt Kåre Willoch inn som statsminister".
3.Fjellinjen" ble lansert i forrige uke, og har hittil falt i god jord både blant politikere og fagfolk.
4.Fra tysk jord vil det aldri mer utgå noen krig.
5.Grav et hull, dekk det med noen dører og hiv tre fot med jord over...
6.Her finnes jo ikke et tre til å henge en mann i, ikke noe vann til å drukne ham i og ingen jord til å begrave ham i !
7.Håpet har sterke hender", heter den og er en forsettelse av den høyt berømte romanen" Søsken på Guds jord".
8.Jeg misunner den slitte kjerring / som leser vår mest lovende lyriker / og med jord i øynene spør : / går han løs ?" står det et sted i Falkeids debutsamling fra 1962.
9.Og de som døde gikk inn i jord, gress og sjø.
10.Riktige" gulrøtter er nemlig fulle av jord.
11.Arealmålet for 1990 på 10 millioner mål dyrket jord her i landet må stå fast, mener utvalget.
12.DDR ser det som sin fremste oppgave å medvirke til at det aldri mer skal utgå en krig fra tysk jord.
13.De omkomne vil sannsynligvis først om en uke lande på norsk jord, opplyser Trygve Tveter.
14.De skjerpede restriksjoner fra idag omfatter poteter, grønnsaker, planter og plantedeler - med og uten jord - fra hele landet.
15.De var selv vitne til det første statsbesøk en fransk president avla på norsk jord, med president Fallieres besøk i 1908, men siden den gang har våre land gjennomgått en periode med krigsår, depresjon, arbeidsløshet og usikkerhet.
16.Det er ikke riktig å kalle dette kapitalisme, for staten eier fortsatt all jord og de fleste bedriftene.
17.Det er symbolsk å gi jord - derfor vil vi gi statsminister Kåre Willoch og den norske regjering vår" jord fra syd" for å understreke deres rolle i den tredje verden, sa inderen Narendra Taneja da han på vegne av NordSydkongressen overrakte statsministeren en krukke med jord på hans kontor iformiddag.
18.Det var et ganske godt stykke jord, sier Dusan, - jeg pleide å dyrke korn der.
19.Dette er den største øvelsen som er holdt på norsk jord.
20.Efter det NTB forstår ville britisk politi hatt store problemer med å finne obligasjonene uten den norske ingeniørens hjelp, for obligasjonene ble ikke oppbevart hverken på Malta eller på britisk jord.
21.En fremmed makt har fått etablere et propagandaapparat på norsk jord.
22.Faktisk så tilsvarer min marsjdistanse syv ganger rundt jord den, så det er blitt en del kilometer, sier han beskjedent.
23.Finlands tidligere president Uhro Kekkonens banebrytende arbeide for Norden som traktatfestet atomvåpenfri sone har vært et ytterst viktig bidrag til en fremtid i fred, ikke bare for vår del av verden, men for hele vår jord, fremholder representanter for Traktat NÅ.
24.Folk vil ha svar på alt mellom himmel og jord, sier Anna Elisabeth Westerlund.
25.Foreningen vår har ca. 200 medlemmer og samarbeider med Forsvarsmuseet i restaureringen av militære kjøretøyer som ble brukt av norske og utenlandske styrker på norsk jord, forteller Bjørn Fosholm til Aftenposten.
26.Hvis jeg blir overbevist om at noen er uskyldig dømt, river jeg opp himmel og jord for å få sannheten på bordet, sier Jan Guillou - den omstridte svenske journalisten som i svensk TV driver" korstog" mot urettferdigheten i samfunnet.
27.Ingenting er mer realistisk enn å lete etter løsninger på tragedien som truer vår jord.
28.Ja, folk vil ha svar på alt mellom himmel og jord, iblant ringer noen midt på natten for å høre om de er blitt gravide.
29.Jeg er glad og stolt på vegne av dere alle over at denne historiske begivenhet finner sted på norsk jord, sa utenriksminister Svenn Stray da han fredag åpnet en stor internasjonal konferanse for synshemmede i Oslo Rådhus.
30.Jeg har deltatt i papir øvelser der det har vært en forutsetning å bruke atomvåpen mot angripernes styrker på norsk jord, blant annet atombomber over Tromsø.
Your last searches