Norwegian-French translation of karbonmonoksid

Translation of the word karbonmonoksid from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

karbonmonoksid in French

karbonmonoksid
kjeminoun oxyde de carbone [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Bruken av kull, olje og gass som brensel er så omfattende at avgassene merkbart påvirker tilførslen av nitrogenoksider, svoveldioksid, uforbrente hydrokarboner, karbonmonoksid og karbondioksid til atmosfæren.
Your last searches