Norwegian-French translation of katolikk

Translation of the word katolikk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

katolikk in French

katolikk
religion - mannnoun catholique [m]
  religion - kvinnenoun catholique [f]
Synonyms for katolikk
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg kan ikke forstå hvordan en katolikk med god samvittighet kan stemme på en kandidat som klart støtter abort.
2.Vil dette ende med at man må være katolikk for å kunne bli innlagt på et katolsk sykehus, undret han.
3.Albrecht, som er en troende katolikk, søker å innprente alle sine tilhørere og lesere den overbevisning at enhver myndighet stammer fra Gud - hva enten den er sendt oss som belønning eller prøvelse.
4.De to biskopene, en hvit katolikk og en sort protestant, ga samtidig rystende skildringer av terroren i Matabelelandprovinsen, og sa at det først og fremst er regjeringsstyrkene som har begått de fryktelige overgrep mot sivilbefolkningen.
5.Det var også første gang en katolikk ble valgt som amerikansk president.)
6.Enhver noenlunde selvstendig katolikk vil ha andre overbevisninger enn paven.
7.Han er den første katolikk som er blitt utlevert fra Irland til det britiskstyrte NordIrland efter å ha blitt anklaget for terrorhandlinger.
8.Han er den samme individualisten som han alltid har vært, en katolikk, uregjerlig selv for Paven.
9.Han er også den fjerde norske katolikk som ikke er konvertitt, som blir katolsk prest i dette århundre.
10.Han er selvfølgelig en rhinlandsk katolikk ; hittil har ingen protestantiske prester rukket opp.
11.Heterofile par må inngå ekteskap, hvis ikke den ene skulle være skilt og katolikk og derfor ikke har mulighet til å inngå ekteskap.
12.Hvordan kan et troende kristent menneske, i dette tilfelle katolikk, uttale seg tilsynelatende så" amoralsk" ?
13.Og hvor ellers i norsk filmproduksjon finner man en elskelig prostituert som dertil er praktiserende katolikk ?
14.Og man møter også et knippe forskjellige Romaelskere - for eksempel en dansk katolikk som omtaler byen ved Tiberen som" sølibatets medgift".
15.Og som troende katolikk godtar jeg dr. Salas argument om at jo mer familieplanlegging vi har i verden, jo mindre avhengige er vi av abortinngrep.
16.På samme måte som sin forgjenger som partileder i det ateistiske PCI er Natta gift med en troende katolikk, men insisterer i likhet med Berlinguer på å holde sitt privatliv for seg selv og ikke trekke familien inn i det politiske søkelys.
17.Samtidig råder toleransen i et overveldende muslimsk land hvor det første statsoverhode, Leopold Senghor, var katolikk.
18.Greene er preget av sin katolske tro, men han er en katolikk med lyst sinn og stor humor og varme, noe som også gjenspeiles i bøkene, der han gjerne skildrer mennesker i det religiøse aspekts spenningsfelt, understreker Heyerdahl.
19.Amnesty International har bedt den britiske regjering offentliggjøre rapporten om en nordirsk katolikk som hevder at han ble torturert av politiet.
20.Bestefedrene førte Irlands strid over til vestfronten og jog en katolikk i døden.
21.Det var den gang en viss uro omkring giftermålet fordi hun var skilt katolikk og han protestant.
22.En konvertitt ser ofte helt anderledes på kirken enn en som er født katolikk, for religion og kirke er kulturelt, historisk og sosialt betinget.
23.Men lenge før det ble han troende katolikk.
24.Offeret her var katolikk.
25.Som katolikk ville jeg ikke nekte å snakke med pateren da han først var der.
Your last searches