Norwegian-French translation of kilowatt

Translation of the word kilowatt from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kilowatt in French

kilowatt
måle - vektnoun kilowatt [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Kilowatt" betegner et samarbeide som ble inngått mellom en rekke vestlige land i 1970årene for å demme opp for terrorister.
2.Det finnes bare to nødaggregater på Værøy og Røst, og disse kan ikke dekke mer enn en tredjedel av kraftbehovet på 40005000 kilowatt nå i vinterhalvåret, sier Falch.
3.500 store lecablokker skal danne fundamentet til den 21 ganger 12 meter store scenen, og til konserten skal Oslo Lysverker koble til 150 kilowatt strøm, og ialt seks videokameraer skal feste evenementet til tape.
4.AGA / Norgas må betale Oslo Lysverker 28 øre pr. kilowatt / time, og som hovedstadens nest største strømforbruker kan bedriften spare 2,5 millioner kroner årlig ved å flytte til Drammen.
5.Da var vårt strømforbruk oppe i 16,7 millioner kilowatt, eller vel fire kilowatt pr. innbygger.
6.Danmark og Sverige kan begge motta 500 000 kilowatt fra oss i disse dager.
7.Der het det at det trengs ytterligere 2,5 milliarder kilowatt (TWh) for å nå det mål som riksdagen har satt opp på 66 TWh.
8.Det er en 132 kilowatt kraftlinje som reises mellom Kvænangen og Alta.
9.EN rekke vestlige land har i årevis samarbeidet gjennom Interpol og den mer løselige organisasjon Kilowatt for å kvele terroristorganisjonene, med tildels stort hell.
10.Eidefoss kraftverk i Vågåmo, som leverer til kommunene i NordGudbrandsdal, kan melde om rekordforbruk på 73 00074 000 kilowatt.
11.Fabrikken oppgir 48 kilowatt, men målingene viser 56 (+16,6 prosent).
12.I Tsjekkoslovakia regner man med at seks måneders sommertid reduserer forbruket av elektrisitet med opp til 220 millioner kilowatt / timer.
13.Imidlertid forsvinner 16 kilowatt (28,5 prosent) underveis til hjulene slik at ikke mer enn 40 kilowatt kommer ut der.
14.Nepal har enorme vannkraftreserver, ca. 80 millioner kilowatt, samtidig som en økologisk katastrofe truer landet gjennom rasering av skog, med tørke og erosjon som resultat.
15.Nettet kalles" Kilowatt", og Norge er ett av medlemmene.
16.Nødaggregatene har bare dekket en tredjedel av kraftbehovet på ca. 500 kilowatt nå i vinterhalvåret.
17.Onsdag formiddag brukte vi 16,7 millioner kilowatt, melder Samkjøringen.
18.På denne måten vil produsenten kunne skaffe seg energi til ca. 10 øre pr. kilowatt.
19.Regjeringens forslag åpner for en krafttilgang som i 1995 ligger syv milliarder kilowatt timer lavere enn det NVE har anbefalt.
20.Strømtilførselen til husstander - det såkalte alminnelige forbruk - nesten 67 milliarder kilowatt timer.
21.Det er en helt ny motor med forgasser som gir fra seg 90 hestekrefter (66 kilowatt) - denne er spesielt utviklet for å bruke lite bensin under bykjøring.
22.Det er uvisst når det eventuelt får tinet all isen slik at man igjen kan få i gang det 2000 kilowatt store aggregat som får driftsvann via denne rørgaten, skriver Varden.
23.For 2 150 kilowatt røsker godt i gang, akselerasjonen er upåklagelig.
24.I øyeblikket importeres 200 000 kilowatt fra Sverige hver time i døgnet, skriver Lofotposten.
25.Innen århundreskiftet regner Kina med å produsere 10 millioner kilowatt ved hjelp av kjernekraften.
26.Kommunestyret har nemlig vedtatt å bygge en 15 kilovolts kraftlinje til Øvrebø, der man til nå har måttet klare seg med et dieselaggregat som har gitt ca. tre kilowatt.
27.Kraften ble solgt til 19 øre pr. kilowatt og utgjorde ialt ca. 3 TWh.
28.Kraften som blir importert, er til en lavere pris, og har hittil hatt en gjennomsnittspris på 14 øre pr. kilowatt.
29.Kraftverket er noen kilowatt for stort til å slippe unna avgiftsbestemmelsene.
30.Og efter en ombygging for ti år siden til vekselstrøm, fikk generatoren den imponerende kapasitet av 64 kilowatt.
Your last searches