Norwegian-French translation of kjøpe opp

Translation of the word kjøpe opp from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøpe opp in French

kjøpe opp
foretakverb acheter en bloc
Similar words

 
 

More examples
1.Det er det samme som skjer med Media Invests forsøk på å kjøpe opp aksjer i Asker og Bærums Budstikke.
2.Jeg tror vi ville gjort det på en annen måte hvis vi ønsket å kjøpe opp Norcem.
3.Som medlem av både OECD og EFTA har Sverige forpliktet seg til ikke å diskriminere utenlandske selskaper som vil kjøpe opp bedrifter i Sverige.
4.Vi ønsker å øke vårt engasjement i den europeiske gjødselindustrien - enten ved å kjøpe opp fabrikker, eller ved å gå inn med eierandeler.
5.Økningen i reservene skyldes to ting, dels overskudd av valuta i markedet, hvilket gjorde at Norges Bank måtte gå inn og kjøpe opp valuta, og dels en del terminkontrakter på valuta som forfalt i juni, sier avdelingssjef Knut Andreassen i Norges Bank til Aftenposten.
6.Asker og Bærums Budstikke fattet torsdag det formelle vedtaket om ikke å godkjenne overdragelsen av aksjer til selskapet til Media Invest A / S. Redaktør Rolf Kluge har tidligere gitt klart uttrykk for at dette ville bli avisens mottrekk mot Media Investes plan for å kjøpe opp avisen, og igår ble det vedtatt på et ekstraordinært represantskapsmøte.
7.Banksjef Håkon Kristoffersen i Kreditkassen vil gi uttrykk for sin kritikk mot de svenske sjokkdevalueringene som har ført til at svensker har kunnet kjøpe opp norske bedrifter som billig nedfallsfrukt.
8.Bor man i et allerede etablert borettslag, er det ingenting i veien for at man kan slå seg sammen, kjøpe opp en ekstra leilighet og gå igang.
9.Bystyret vedtok også at kommunen skal kjøpe opp eiendommer" på lager" som kan byfornyes i perioder når tilgangen på nye byfornyelsesgårder er liten.
10.De ber nærmest Gud bevare oss mot Arbeiderpartiet som vil tømme lommene våre for å finansiere statsdrift og kjøpe opp private bedrifer efter at disse først er drevet til konkurs gjenom skatteskruen til Gro og Gunnar.
11.Denne kassen, som for SaintEtiennes vedkommende skal være kommet opp i ca. 25 millioner franc - ca. 23 millioner kroner - forvalter klubbens president som han vil - enten han vil la dem ligge på kistebunnen til bruk i dårlige tider, gi dem som ekstrabelønning til spillere når de har gjort en særlig god innsats på banen, eller til å kjøpe opp nye spilleress.
12.Det har vært populær beskjeftigelse i andre land å kjøpe opp slike bedrifter, avdekke reservene og skumme av fortjenesten.
13.Det var hans far Leo Lerner som startet det i 1920årene ved å kjøpe opp en forstadsavis i den nordlige del av Chicago.
14.Efter det Aftenposten får opplyst, har Borregaard til hensikt å kjøpe opp 45 prosent av aksjene i Nora så raskt som mulig.
15.Eksisterende pressegrupper får dermed lov til å fortsette - selv om de ikke får kjøpe opp flere aviser.
16.En ukjent interessent er i ferd med å kjøpe opp Park Hotel i Drammen, skriver Drammens Tidende.
17.Før det ble kjent at han prøvde å kjøpe opp selskapet, stod aksjene i 48 dollar.
18.Gjennom høyt vurderte aksjer skal selskapet både kunne kjøpe opp andre bedrifter ved å betale med aksjer, og man skal kunne skaffe seg midler i aksjemarkedet ved å legge ut nye aksjer dit.
19.Gullberg sier at det for tiden ikke er aktuelt for Hydro å forsøke å kjøpe opp en eksisterende kjede med bensinstasjoner her i landet, eftersom det ikke ser ut til at noen av de etablerte kjedene er til salgs.
20.Han påpeker derfor at det kan være meget risikobetonet for spekulanter å kjøpe opp Norcemaksjer i forventning om at enten Investa eller kjøpergruppen vil by hva som helst for å få kjøpt aksjene.
21.Han sier også at avisens vedtekter gir eksisterende aksjonærer fortrinnsrett ved aksjesalg, noe som gjør det meget vanskelig for utenforstående å kjøpe opp store aksjeposter.
22.Hovedårsaken til oppkjøpene er at mange oljeselskaper finner det langt billigere å skaffe seg økte oljereserver ved å kjøpe opp et oljeselskap enn ved å gå ut å lete selv.
23.Hvis styret nå skal kjøpe opp aksjer, blir avisen avhengig av disse to storaksjonærene og den gruppen de setter sammen.
24.I amerikanske finanskretser påpeker man at dette kjøpet kan gjøre det vanskeligere for andre selskaper å kjøpe opp Phillips.
25.I børskretser regner man imidlertid med at betydelig større beløp enn dette ble kastet ut på markedet både i Europa, Asia og muligens i USA - for å kjøpe opp Dmark og dermed holde kursen oppe på den tyske valuta.
26.I mellomtiden blir mange bønder forvist fra egnen fordi utenlandske investorer har kastet sine øyne på området og er i ferd med å kjøpe opp land for å starte produksjonen av enkelte lukrative produkter som kan eksporteres til den kjøpesterke rike delen av verden.
27.I stedet for å opprette et stort driftsselskap som skulle kjøpe opp de enkelte private selskapers vognparker, valgte Oslo, Akershus og Staten å gå sammen om takst og tilskuddsordninger som innebar bedre styring med kollektivtrafikken, men at de private selskaper med sin lokalkunnskap kunne fortsette, avslutter Røse.
28.Kommunen vil fortsatt kjøpe opp gårder slik at disse blant annet kan videreselges til beboerne ved byfornyelse.
29.Kontrollen med Kaldnes skaffet man seg først i 1972, og i 1981 gikk man ut med et åpent bud til alle andre Kaldnesaksjonærer for å kjøpe opp.
30.M.a.o. var Nidar Bergene samt en lang rekke annen norsk industri, meget rimelig å kjøpe opp for utenlandsk industri i 1980.
Your last searches