Norwegian-French translation of kjepphest

Translation of the word kjepphest from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjepphest in French

kjepphest
lekenoun cheval à bascule [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke bare den som rir sin retttroenhet som en kjepphest som bringer sin tro i fare.
2.Dette må være en slags kjepphest hos herr Dalen, for en slik uttalelse kommer han stadig med når han angriper meg.
3.Han står sentralt i programarbeidet i partiet og har i NordNorgekomiteen i partiet, hvor man arbeider for en alternativ politikk for denne regionen, fått gjennomslag for sin kjepphest - foretagssoner.
4.La oss ikke presse hver eneste tenkelige kjepphest inn på vår skrinne norske beiteplass, men buksere de mest urasjonelle gampene tilbake til stallen.
5.Nettopp likhetstenkningen og det at alle skulle spise av samme" kollektivgryte", var Maos ideologiske kjepphest.
6.Og dermed er vi fremme ved Tor Hamlis kjepphest.
7.Min kjepphest er vekselvirkningen mellom forskning og undervisning.
8.Bertil håper bare at de mange klubbtrenere vil ta opp hans kjepphest ; vektlegging på teknikktrening for ungdom.
9.Dag Kaas kjepphest er lagånd.
10.En særlig kjepphest fra EFTAs og ikke minst Norges side under møtet var å protestere mot EFs antidumpingpolitikk, som tilsiktet eller utilsiktet vil ha samme virkning som handelshindrende tiltak og være et skritt bakover.
11.En øket effektivitet i økonomien, som er hans kjepphest, må kombineres med endringer i dagliglivet om folk skal finne noen mening i å drikke mindre, arbeide mer og tjene mer penger.
12.Forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn er en kjepphest for Ap. og flere av de mindre partiene, men får ikke tilslutning fra Høyre.
13.Jeg mener selvfølgelig ikke at alle jurister virker komiske, men ved deres yrke lurer særlige farer hvis de forsøker å ride på rettferdighetens høye hest når den ved nærmere eftersyn viser seg å være en kjepphest.
Your last searches