Norwegian-French translation of klage

Translation of the word klage from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klage in French

klage
kritisereverb grommeler, ronchonner [informal], rouspéter [informal]
  tungsinthetverb gémir, vagir, pousser des gémissements, pleurnicher
  meningskonflikterverb protester, grogner, grommeler, ronchonner, rouspéter [informal]
  kjenslerverb pleurer, se lamenter sur, se plaindre, gémir
Synonyms for klage
Derived terms of klage
More examples
1.For mye uteaktiviteter" er eneste klage deltagerne har på vårt opplegg, helst vil de sitte foran skjermen hele dagen.
2.Nationen er rystet over dommen i Stavanger, hvor byretten forkastet en klage over usaklig oppsigelse - fordi de oppsagte kvinner" er gift og forsørges av sine menn".
3.Dersom våre piloter vil forlate SAS og gå til f.eks. Braathens SAFE, kan vi ikke klage på dette selskap.
4.Dessuten innser ikke denne gruppen på en 610 advokater dette selv, og det paradoksale er at de samtidig som de vet å klage over lange varetekter, fastholder å være forsvarere i enkeltsaker hvor de ikke kan møte i hovedforhandling før åtte til ti måneder frem i tiden, skriver statsadvokaten.
5.Det er ikke administrasjonen i Oslo Sporveier vi først og fremst vil klage på, sa Bjørn Alstermo.
6.Det er smått iår, men vi skal ikke klage over så verdifulle varer, sier Helge Kristiansen, kjent fisker fra Skåttvik i Lillesand til Fædrelandsvennen.
7.Det gir oss mindre blodslit, men mer stress, sier han uten at han derfor vil klage.
8.Det ser ikke ut til at flere benytter seg av adgangen til å klage over resultatet av ligningen enn tidligere, ikke desto mindre har vi i overkant av 6800 klagesaker til behandling i disse dager, opplyser avdelingsdirektør Truls Lie ved Oslo ligningskontor til Aftenposten.
9.Dokumenterbart usanne påstander, fremholdt Berg i sin klage i oktober.
10.Her er fine sneforhold, alle våre 12 skiheiser er i drift så ingen kan klage.
11.Hva gjør så en hovmester, foruten å ta støyten når gjestene har noe å klage på ?
12.Hvis Nordlys hadde kontaktet patologiskanatomisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø, som artikkelen hovedsakelig dreide seg om, ville Nordlys ha fått vite at det dreide seg om en abort, men at det var foretatt obduksjon og at fosteret ikke var forsvunnet i systemet, skriver sykehuset i sin klage.
13.I denne saken foreligger det klage på vedtak i boligformidlingsnevnden som ga tillatelse til bruksendring.
14.Ikke fordi vi er redde for at noen skal forville seg ut i løypa, men her skal ingen ha noe å klage på, sier arrangørene.
15.Jeg har forsøkt å klage både til bestyreren og til en tillitskvinne fra sosialavdelingen, forteller vår dame.
16.Jeg har lite å klage over, lyder det fra mannen ved vår side.
17.Jeg hører norske jenter klage.
18.Jeg skal ikke klage, sier Ingemar, som langt fra har mistet gnisten og humøret efter 21. plassen.
19.Joda, jeg skal slett ikke klage, smiler han, og minner såmenn om en godslig bestefar.
20.Men da de først ble tent på ideen, synes jeg ikke vi kan klage over oppfølgingen.
21.Men det nytter ikke å syte og klage, vi må finne på noe selv !
22.Men vi skal ikke bare klage, understreker Stein Rudaa, og peker på at Norge egentlig er et foregangsland i leirskolesammenheng.
23.Norcem Cement, som ifjor vår leverte en dumpinganklage på østtysk sement til antidumpingutvalget, som sorterer under Finansdepartementet, har nå anmodet om forsering i behandlingen av denne klage, sier adm. direktør Ragnar Skaudal til Aftenposten.
24.Rett til å klage er innført.
25.Selvsagt kunne vi ønske oss mer plass og større komfort, men vi skal ikke klage, her er plass til ca. 10 arbeidende kunstnere, sier Anne Breivik fornøyd.
26.Slutt med å klage, var Melvolds tilsvar i klartekst.
27.Så vi skal ikke klage, sier den morgenfriske renovatørgjengen med bl. a. tre brødre Jørgensen i sin midte.
28.Tre ganger er det kommet klage på bruk av lønnsnevnd til ILO.
29.Vi er i ferd med å øke innsatsen i Norge og kan absolutt ikke klage så langt.
30.Vi får jo endel av vår støtte fra Oslo kommune, og synes at vi i stedet for å klage over et litt surt budsjett, i stedet ville gi ordføreren en julepresang, sa en blid gjeng fra Lindeberg gård på Furuset.
Similar words

 
 

klage as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) klageklagendeklaget
Indikative
1. Present
jegklager
duklager
hanklager
viklager
dereklager
deklager
8. Perfect
jeghar klaget
duhar klaget
hanhar klaget
vihar klaget
derehar klaget
dehar klaget
2. Imperfect
jegklaget
duklaget
hanklaget
viklaget
dereklaget
deklaget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde klaget
duhadde klaget
hanhadde klaget
vihadde klaget
derehadde klaget
dehadde klaget
4a. Future
jegvil/skal klage
duvil/skal klage
hanvil/skal klage
vivil/skal klage
derevil/skal klage
devil/skal klage
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha klaget
duvil/skal ha klaget
hanvil/skal ha klaget
vivil/skal ha klaget
derevil/skal ha klaget
devil/skal ha klaget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle klage
duville/skulle klage
hanville/skulle klage
viville/skulle klage
dereville/skulle klage
deville/skulle klage
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha klaget
duville/skulle ha klaget
hanville/skulle ha klaget
viville/skulle ha klaget
dereville/skulle ha klaget
deville/skulle ha klaget
Imperative
Affirmative
duklag
viLa oss klage
dereklag
Negative
duikke klag! (klag ikke)
dereikke klag! (klag ikke)
Your last searches