Norwegian-French translation of klart

Translation of the word klart from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klart in French

klart
tenke - seother clairement
  overenskommelseother d'accord, entendu, ça va
Synonyms for klart
Derived terms of klart
Similar words

 
 

More examples
1.20 kvinner fra Østlandet som hadde klart å bryte ut, ble intervjuet.
2.Anabole steroider og testosteron har helt klart bivirkninger.
3.At Udsmykningen af Guds Hus ikke er nogen betydningsløs Sag, må være innlysende for enhver Kristen, hvem det er blevet klart at Gud ikke alene har skapt Ørene til Indgangsporter for Sjælen, men også Øjnene....
4.Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
5.Botta" Skaare åpnet Friskforsvaret faretruende et par ganger, og da gjestene ble rammet av sin første utvisning var det liksom klart for hull i ballongen.
6.Brit Pettersen skotter mot skogen, men sekunder senere var det klart at hun hadde forsvart sitt mesterskap fra ifjor.
7.Chemical Rubi" har nå en besetning på ti nordmenn, fem mindre enn normalt, men kapteinen har gjort det klart at dette er nok til å seile når det blir gitt klarsignal.
8.Da man tidligere behandlet Breheimenutbyggingen, fikk miljøverninteressene et klart gjennomslag.
9.De grønne svømmer på en følelsesbølge imot alt som er etablert og for en irrasjonell livsfølelse", het det i de første forbløffede utsagn fra VestTysklands to store og etablerte partier da det ble klart at" De grønne" sist helg var helt alene om å vinne nye velgere blant de 9,3 millioner innbyggere i delstaten BadenWürttemberg.
10.Den avsluttende utstillingen viser klart at det var utstillerne med et godt, praktisk opplegg som fikk størst oppmerksomhet.
11.Den grønnkledte" er et annet talent,og det ikke bare når det gjelder teater.Hun er også en av Kinas mest omstridte forfattere.I et land uten feministbevegelse har hun våget å stå frem med klart feministiske standpunkter.
12.Den norske regjering har gjort det klart at den er rede til å stemme for en" frys"ordning som et ledd i en kontrollbar samlet nedrusTningsavtale.
13.Denne kommunale oppgave forekommer oss å være klart forsømt" mener Aftenposten.
14.Det er derfor et klart behov for å få Det Liberale Folkepartiet... inn på Stortinget igjen.
15.Det er ganske klart at dette tærer på tålmodigheten i Sp.rekkene.
16.Det er helt klart ikke i arbejderbevægelsens interesse at dele tilskud ud til alle og enhver og til hvad som helst.
17.Det er jo klart at nå som jeg har meldt meg på dette kurset, vil det gå bedre..." sier hun.
18.Det er klart, vi må eksportere for å kunne importere.
19.Det er klart - og det indikerte jeg også i mitt innlegg - at det (mineleggingen) bør tas opp med USA, og det er det vi har til hensikt å gjøre i det vi vil kalle en politisk sammenheng, for vi erkjenner at USA har et spesielt ansvar i dette området.
20.Det er viktig i verden idag at Finlands nordiske tilhørighet trer mest mulig klart frem.
21.Det vil stå klart for enhver som leser" Sentrumsplanen" (1974) at dens intensjoner var at Tbanestasjonens overbygg skulle gjøres så diskret og harmonisk i forhold til omgivelsene som det var mulig og bare ha rent trafikkmessige funksjoner.
22.Dette er klart ulovlig", sier Vinmonopolets nye talsmann.
23.Du må gjerne tro at du er noe, bare du gjør det klart hvem du er det på vegne av.
24.Ebbing illustrerer nokså klart at sammenslåing av DNA og SV ikke vil bli noen enkel prosess.
25.En dom som er så klart kjønnsdiskriminerende som dommen i Stavanger byrett, kan ikke bli stående.
26.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
27.Et klart samlingspunkt både på og utenfor isen", er Spartaspillernes karakteristikk av" Bros".
28.Ett krav må stilles klinkende klart til de som seriøst sysler med utkast til TV 2.
29.Etter at jeg kom tilbake fra Mexico, har det stått klart for meg at det moderne norske livet er ugjennomtrengelig.
30.Fengslingen er et klart brudd på FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene og Helsingforsavtalen.
Your last searches