Norwegian-French translation of klekkes

Translation of the word klekkes from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klekkes in French

klekkes
eggverb éclore
Similar words

 
 

More examples
1.Blir det fjær på det som klekkes ut, får det vinger ?
2.De befruktede eggene svelges av grublefrosken og klekkes så ut i maven til ferdige froskeunger, som til forskjell fra andre froskearter, ikke gjennomgår noe rumpetrollstadium.
3.De tåler uttørring og nedfrysing, og klekkes igjen når forholdene blir gunstige.
4.Disse eggene klekkes ut i en rugepose på ryggen, og blir til nye hunner.
5.Eggene klekkes efter tre uker, og larvene spiser seg vei inn i treverket hvor de forblir i minst tre år.
6.For det er jo her de klekkes ut - Norges fremtidige olympiamestere.
7.For når hunnene klekkes, mister hannene naturlig nok all interesse for flueblomstene.
8.Grådige som ungene er, fores de med et lite levende krepsdyr kalt artemia, som også klekkes og produseres i stor stil i anlegget.
9.Hos denne hvepsen klekkes hannene omtrent en måned før hunnene.
10.Hun får stadig mer å gjøre, flere ideer og gode påfunn må klekkes ut.
11.I dager som dette klekkes rypekyllingene som er avhengige av varme og insekter for å overleve.
12.Men når vannet blir kaldere, klekkes det også ut hanner.
13.Er det sant som det ryktes at dette er stedet der vellykkede møbeldesignere klekkes ut på løpende bånd ?
14.Det må helt andre typer mennesker inn i pressen enn de skrivelystne ungdommer som klekkes ut fra Journalisthøyskolen, og som i betydelig grad nokså raskt får seg godt betalte jobber i offentlig administrasjon som informasjonssekretærer, og således blir en del av byråkratiet.
15.Efter noen få dager klekkes eggene, og små brune larver kryper ut.
16.Juvelerhuset har de beste forbindelser innenfor utallige håndverksbransjer, og det som klekkes ut fra de forskjellige atelierer er ikke småtteri.
17.Laksen klekkes i elvene og vandrer som smolt (utvandringsklare lakseunger) ut til oppvekstområdene i havet.
18.Stadig nye ting klekkes ut av Riseradioens åtte hoder.
Your last searches