Norwegian-French translation of klokker

Translation of the word klokker from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klokker in French

klokker
musikk - mannnoun carillonneur [m], sonneur [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Andre miner ser ut som klokker, dukker, leketøysbiler.
2.91åringen hadde bare bodd fire dager på alderspensjonatet da han ble frastjålet 4000 kroner, to klokker og en kniv.
3.Blåtrikkene hadde store ur, mens de grønne trikkenes klokker var noe mindre, forteller han.
4.Brennerimesteren var samtidig klokker.
5.De fire kjempeklokkene i Notre Dames nordre tårn, som ble støpt av gamle russiske klokker fra Sevastopol, var nemlig blitt så slitte og skitne at de både var trette og rustne i klangen og tildels holdt på å falle ned.
6.De offentlige er sikret med enten heleller halvbom og varslingssignaler eller bare med varsellys og klokker.
7.De tider er forbi da postbudet annonserte sin ankomst med kiming i klokker og leverte på dørstokken.
8.Den har aldri hatt mindre enn fire klokker, og den blomstrer to ganger i året.
9.Det er noe trolsk over planten når dens hvite klokker lyser opp i den dystre skogen og botanikere kaller skogranken og noen andre, sjeldne planter med lignende forekomster, for" huldreplanter".
10.Det er også utgangspunkt for GMT, Greenwich Mean Time, som vi alle stiller våre klokker efter, eller før.
11.Det kimer ikke i klokker på Hasle, men det er mye klirring i juleflasker.
12.Det kunne registreres med det blotte øye, og med klokker.
13.Det omsettes tepper, skinn, smykker, klokker, honningkaker, spekepølse og alt annet som hører til markedshandelen.
14.Dominus Vobiscum, og i tredje del bygger et stort crescendo opp til en kraftfull Laudate Domini, hvor de rungende, høyttalerforsterkede klokker, besvart av klokkene in natura fra tårnet, fullstendig overveldet med sin umåtelige klangrikdom.
15.Efter hva Aftenposten erfarer, utreder en komite, med forhenværende klokker og menighetsrådsformann i spissen, hvordan man skal organisre meninghetsarbeidet blant dem som ønsker å beholde Børre Knudsen som sin prest i Balsfjord.
16.Et ektepar fra Askøy som i 1982 ble oppsagt fra stillingene som henholdsvis klokker og kirketjenerassistent, har i Bergen byrett fått medhold i at oppsigelsene er ugyldige.
17.FOR i hvert fall å beskytte sitt eget liv lot han grave underjordiske ganger mellom sine mange hundre palasser og paviljonger og lot disse palassene bli utstyrt med" hengende tepper, klokker, trommer og vakre kvinner", og om noen røbet hvor han befant seg til enhver tid, ble han straffet med døden.
18.Finnene er kresne forbrukere, så helt lett er det ikke å få solgt sovjetiske TVapparater, klokker og husholdningsmaskiner.
19.Fotoutstyr, klokker og radio / TVutstyr foretrekker folk å kjøpe i spesialforretninger.
20.Først som klokker og hjelpeprest i Gamlebyen fra 1947 til 1960, da han ble lektor ved Vahl skole.
21.Har du følelsen av at annenhver butikk forhandler klokker, er det nok en overdrivelse, men ikke så stor.
22.Her er kirkestue med kjøkken og lagerrom i annen etasje og kontorer for prest, klokker og menighetssekretær i tredje.
23.Her finnes penner, klokker og sigaresker - med innebygget utstyr som avslører skjulte mikrofoner og uønskede båndopptagere.
24.Holmlia har fått sin første bokhandel, og de tre andre butikkene selger klær, klokker og boligtekstiler.
25.Hun skriver om pubertet i" Mannen som ville bytte klokker", den plutselige spenningen mellom en ungpike og en tater, der den ungen piken blir seg sitt kjønn bevisst og den unge mannen gir tilbake det andre tok.
26.I en årrekke var han lærer og klokker i hjemkommunen Gloppen, og her var han også skolesjef frem til 1969.
27.I rommet under spiret har 12 klokker fra Olsen Nauen Klokkestøperi fått plass under en jernbjelke, ennå bøyet av brannen.
28.Klokker Alf Møller i Paulus menighet kan fortelle at der har man hatt ganske godt besøk.
29.Klokker Arthur Haugstad og menighetsrådsformann Ragnar Gammelgård sa begge fra seg sine oppgaver i Balsfjord menighet da det var klart at Børre Knudsen skulle avsettes.
30.Klokker Jens Martinsen, Opstadveien 91, 1713 Grålum.
Your last searches