Norwegian-French translation of komfort

Translation of the word komfort from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komfort in French

komfort
bekvemmelighetnoun confort [m], bien-être [m], aise [f]
Synonyms for komfort
Derived terms of komfort
Similar words

 
 

More examples
1.Vognenes komfort er så dårlig at ingen orker reise så langt med dem," sa mange da det ble snakk om å forlenge Lilleakerbanen til Bekkestua på 20tallet.
2.I og med at mange oppfatter båten som erstatning for hytta, så øker kravene til komfort.
3.Selvsagt kunne vi ønske oss mer plass og større komfort, men vi skal ikke klage, her er plass til ca. 10 arbeidende kunstnere, sier Anne Breivik fornøyd.
4.Vi er meget interessert i Dash8 som vi anser som et meget godt fly, utrustet med en teknologi og komfort som vi tror myndighetene er interessert i å innføre på kortbanenettet, sier Widerøes direktør Petter L. Nissen.
5.Alt avhengig av hvilke behov og krav til komfort som stilles synes CASA212 å være et interessant alternativ.
6.Annen komfort kom også sent.
7.Bedre komfort og kortere reisetid mener vi er et godt tilbud til lokalbefolkning og turister.
8.Begge selskapene legger vekt på kvalitet og komfort i konkurransen med hverandre.
9.Dash8 har trykkkabin og vil kunne tilby Widerøepassasjerer en helt ny komfort sammmenlignet med dagens standard i Twin Otterflyene.
10.De er ganske visst blitt en suksess med sin manøvreringsdyktighet, sine laste og lossesystemer og sin komfort, men vi tror de ville blitt en enda større suksess dersom selskapenes utkast var blitt fulgt.
11.De gamle motorvognsettene er mellom 30 og 40 år gamle og tilfredsstiller idag hverken de reisendes eller NSBs krav til økonomi, komfort eller hastighet.
12.De reisende kan glede seg over raskere vogner med bedre komfort.
13.Den kaster ikke meget av seg, skal jeg dømme efter det pauvre hjemmet hans i en brakke i Atuona, hvis han da ikke hever seg suverent over utseende og komfort.
14.Den tar 266 passasjerer, og teknisk direktør Gunvald Torstad i Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane går god for behagelig komfort på turen.
15.Der har man nemlig ofte adgang til å bruke dusj, peisestue og annen komfort mot å betale en tier pr. person.
16.Dersom offentlige sykehus skal rette seg mer efter pasientkrav om kvalitet, komfort og omsorg, vil en enda større del av budsjettet gå til akuttsykehusene - og følgelig mindre til funksjonshemmede, kronisk syke og eldre.
17.Det dreier seg svært ofte om tusenvis av kroner fra enkle arbeidsmennesker og pensjonister med beskjedne personlige krav til komfort.
18.Det er ikke saklig grunnlag for, slik enkelte synes å mene, å skape et motsetningsforhold mellom arbeidet for et trivelig miljø i kollektivtrafikken og" hardere" tiltak som økt fremkommelighet, bedre regularitet og mer komfort.
19.Det gjaldt komfort og i høy grad også serveringen, som riktignok ikke var NSBs eget" bord".
20.Det satses på kvalitet, luksus og komfort.
21.Det satses på å gi preg av privat komfort av ypperste kvalitet.
22.Det var bare mulig gjennom maksimal innsats fra dem som sørget for å holde flyene i førsteklasses stand, uten hensyn til overtid, slit og total mangel på komfort, og flyverne selv.
23.Disse har moderne komfort, lugarene har dusj og toalett.
24.Efter et par år med stagnasjon, ser det nå ut til at veksten igjen blir merkbar, ikke minst som et resultat av publikumsvennlige rabattordninger, men også som resultat av betydelig innsats forå heve standard, hastighet og komfort.
25.Efter lunch på gamle Brøndums Hotel og visitt til Grenen -" hvor to have og alverden mødes" - gikk ferden sydover til det nydelige Randers Hotel, som foruten all ønskelig komfort byr på kulinariske nydelser av de sjeldne.
26.En meningsfylt livsstil og krav til kvalitet sto nå høyere på prioriteringslisten enn funksjon og komfort.
27.En rundgang ombord, sammen med ekspedisjonslederen, professor Ernst Augstein, lar oss fornemme at noe er skjedd med utstyr og komfort siden Nansen og Amundsen var underveis med" Fram".
28.En sportslig bil, god plass og meget høy komfort.
29.Endelig et sted hvor skuespillernes komfort er ivaretatt, de reiser jo omkring på de kummerligste steder store deler av året.
30.Enkelte har tatt sin siste dusj på fire uker, mens andre får bo i god komfort på ombygde fiske og passasjerbåter.
Your last searches