Norwegian-French translation of kongelig

Translation of the word kongelig from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kongelig in French

kongelig
generelladjective royal, de roi
Synonyms for kongelig
Derived terms of kongelig
Similar words

 
 

More examples
1.Så fulgte flere taler og kongelig utdeling av fortjenstmedaljer til en rekke personer.
2.Norols prisnedsettelse på 20 øre pr. liter til kunder med Norolkort er en ren tilgift til medlemmer i Norges AutomobilForbund (NAF), hevder direktør Bjørn Døstvedt i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
3.Om Oslo kommune kunne få fortgang på overdragelsen av de kommunale båthavner til båtforeningene, ville tilgangen på båtplasser bli større, sier generalsekretær Leiv Flisnes i Kongelig Norsk Motorbåtforbund til Aftenposten.
4.Spørsmålet om innføring av kjøreavgift for å finansiere Grunnlinjen eller Vannlinjen i Oslo er ikke bare utilstrekkelig utredet, men også høyst tvilsomt og sannsynligvis uten hjemmel i norsk lov, understreker Kongelig Norsk Automobilklub.
5.Ved kongelig resolusjon er våre oppdrag definert til også å yde støtte til vitenskapelige ekspedisjoner, sier han.
6.22. oktober 1883 ble det gjennom en kongelig resolusjon bestemt" At der i den indenrigske Postudvexling ogsaa kan anvendes Brevkort, der ere forfærdigede ved privat Foranstaltning, og som ere behørig frankerede ved almindelige Postfrimærker".
7.ABC får kongelig service av arrangørene.
8.Arbeidsutvalget i KNAs hovedstyre vedtok mandag at Kongelig Norsk Automobilklub ikke vil stå bak noen ny bensinaksjon nå.
9.Bakgrunnen for erstatningssøksmålet fra Phillipsgruppen er at det ved kongelig resolusjon i 1972 ble fastslått at produksjonsavgiften for olje og gass skulle innbetales kvartalsvis med en måneds forfall, mot tidligere innbetaling hvert halvår med tre måneders forfall.
10.Bakgrunnen for erstatningssøksmålet fra Phillipsgruppen overfor Staten er at det ved kongelig resolusjon i 1972 ble fastslått at produksjonsavgiften for olje og gass skulle innbetales kvartalsvis med en måneds forfall, mot tidligere innbetaling hvert halvår med tre måneders forfall.
11.Beredskapsrådet for arbeidskraftsspørsmål opprettet ved kongelig resolusjon 28. april 1950, nedlegges.
12.Bilorganisasjonene Norges AutomobilForbund, Kongelig Norsk Automobilklub og Motorførernes Avholdsforbund har påkjært Oslo namsretts kjennelse som stemplet bensinaksjonen tidligere i sommer som ulovlig.
13.Bilteknisk sjef Paul T. Anderson Paul Tostrup Anderson (42) er ansatt som bilteknisk sjef i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
14.Brevet fra finansministeren er et svar på de ønsker og krav som Norsk AutomobilForbund, Kongelig Norsk Automobilklub og Motorførernes Avholdsforbund kom med på ett møte med Presthus tidligere ihøst.
15.Byen ville flytte opp til Slottet som ikke ville være et kongelig landsted, men en residens.
16.Både Kongelig Norsk Automobilklub og Motorførernes Avholdsforbund skal nå drøfte vedtaket i NAFstyret og om de skal slutte seg til det.
17.Da brøt hun en kongelig tradisjon ved å insistere på at prins William av Wales, hennes førstefødte, skulle være med til Australia og New Zealand, sammen med barnepiken Barbara Barnes.
18.Danmarks dronning Margrethe har designet årets juleskje fra Kongelig Hofjuvelerer A. Michelsen.
19.De eldre gleder seg til å få kongelig besøk og vise frem den sjeldne kombinasjon av eldresenter, aldersboliger og avlastningshybler for pensjonister som i en overgangsperiode trenger rehabilitering.
20.De har fått tilslutning fra Kongelig Norsk Automobilklub og Motorførernes Avholdsforbund.
21.De kongelig og ikke minst kong Juan Carlos (ikke på bildet) var imponert over Munchutstillingen i Ruiz Picasso Hall.
22.Den 10. november 1944 ble en kongelig resolusjon som etablerte Luftforsvaret, undertegnet av Hans Majestet, kong Haakon i London.
23.Den bittelille landsbyen heter Covarrubias, og det er bare kirken som rager opp i et ellers idyllisk landskap, men det er ikke en hvilken som helst kirke, la Colegiata heter den, og her finner vi den antagelig eldste kjente grav hvor en norsk kongelig person ligger den dag i dag.
24.Den første ressurskommisjon ble oppnevnt i et kongelig dekret av 1968.
25.Den norske kirkes første egentlige kirkemøte åpnes, med kongelig tilstedeværelse.
26.Departementet er ikke uten videre innstilt på å skaffe en slik hjemmel, sier samferdselsminister Johan J. Jakobsen i en kommentar til NTB, efter at han igår mottok et brev fra Kongelig Norsk Automobilklub.
27.Det andre store arrangement Kongelig Norsk Seilforening skal ha denne sommeren blir verdensmesterskapet i Hbåt på Hankø fra 8. juli.
28.Det ble kongelig feiret i Bergen.
29.Det er Kongelig Norsk Seilforening som i disse dager bygger en" parkeringskai" på to tusen kvadratmeter like ved klubblokalene sine.
30.Det er den gaten Kongen skuer utover hver 17. mai når han fra slottsbalkongen, verdig, men hjertelig med kongelig smil hilser de tusener av barn som livsglade skuer opp mot ham, viftende med norske flagg, symbolet på Norges frihet.
Your last searches