Norwegian-French translation of kriminologi

Translation of the word kriminologi from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kriminologi in French

kriminologi
vitenskapnoun criminologie [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Kriminologi / psykologi - hvordan kan dette gi bakgrunn for den" væpna revolusjon" ?
2.Cand. mag. er han, med statsvitenskap, offentlig rett og kriminologi som fagkrets.
3.De forhold vi lever under er forutsetningen for alt annet, hevder Kjersti Erisccon, som tydeligvis ikke har fått svekket sin barnetro ved å ha samfunnsbevarende professor Johs. Andenæs vegg i vegg, der hun nå rydder sitt kontor i Universitets Institutt for kriminologi og strafferett.
4.Forprosjektet ledes av førsteamanuensis Høigård ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo.
5.Går opp til eksamen i kriminologi, og tar livet mer med ro.
6.I de neste deler går artikkelforfatterne gjennom emner innen strafferett, kriminologi og prosessuelle emner.
7.Men det representerer en stor utfordring for polititjenestemennene som skal delta i prøveordningen, sier professor i kriminologi, Nils Christie, til NTB.
8.Nestor i norsk kriminologi og strafferett, professor dr.juris Johs. Andenæs, en av de få norske jurister med et internasjonalt navn, har i velfunderte artikler og avhandlinger trukket frem en rekke momenter som ganske entydig forteller at den særnorske regel om automatisk ubetinget fengsel i 21 dager ved lav promille er moden for revisjon.
9.Nils Christie, professor i kriminologi.
10.Sosiolog Sturla Falck fra Institutt for kriminologi siterte undersøkelser som viste at efter 1984 har ungdommens bruk av hasj og marihuana i virkeligheten flatet ut.
11.Studerte kriminologi efterpå, tok mellomfag.
12.Ved en overfladisk betraktning kan man kanskje bringes til å tro at den administrative stilling utrykningssjefen bekler, gir ham spesiell innsikt i kriminologi.
13.Advokat Odd Langaas ved Bedriftsøkonomisk Institutt sa dette under et kriminalpolitisk seminar arrangert av Institutt for kriminologi og strafferett i Oslo onsdag.
14.Denstad har vært innom både kriminologi og alkoholforskning, hun har vært byråsjef og underdirektør i Sosialdepartementets planavdeling, før hun ble forsknings direktør.
15.Det sa helsedirektør Torbjørn Mork da han torsdag kveld møtte forfatteren av boken" Den gode fiende", professor i kriminologi Nils Christie, i Politisk Forum.
16.Eldre kriminologi ville i dette se tegn på arvemessig bestemte forbryterkarrierer.
17.Fakultetet mener det også kan tas opp 200 studenter i kriminologi og 150 studenter i offentlig rett.
18.Fakultetsrådet har på denne bakgrunnen vedtatt å anbefale en kvote på 500 studenter til jusstudiet, 200 til kriminologi og 150 studenter til offentlig rett, forutsatt at det ikke holdes dubleringskurs i offentlig rett.
19.Filmen distribueres av Institutt for kriminologi og strafferett i Oslo, og har i utgangspunktet et meget bredt publikum som målgruppe.
20.For å utfylle dette bildet vil forsker Kristin Skjørten ved Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo, intervjue menn som utøver vold i parforhold.
21.Overraskende mange menn har i løpet av de to siste ukene henvendt seg til forsker Kristin Skjørten ved Universitetets institutt for kriminologi og strafferett, for å berette om sine erfaringer fra konfliktfylte parforhold.
22.PROFESSOREN i kriminologi har sine meningers mot, og har mer enn en gang forarget med sine kontroversielle forslag.
23.Professor i kriminologi, Nils Christie, er som vanlig utrettelig i sitt korstog mot vårt straffesystem, som han betegner som en pine satt i system.
24.Professor i kriminologi, Nils Christie, trår til igjen, denne gangen sammen med en finsk kollega.
Your last searches