Norwegian-French translation of kull

 
 

More examples
1.Ostia" har 95 000 tonn kull ombord.
2.Politiskolens" viltreste kull, en tenåringskomedie som har samlet mye folk i USA.
3.At norske meglere i den senere tid har formidlet flere større kontrakter på åremål for kull og malm, og dessuten har bidradd til kontrahering av tonnasje til å betjene skipsfartskontraktene, er et velkomment lyspunkt i ellers trange tider, sa formannen i Oslo Skipsmeglerforening, skipsmegler John Chr. Christensen i en tale på foreningens julemøte torsdag.
4.De har forpliktet seg til ikke å eksportere kull til Storbritannia.
5.Det er en positiv utvikling at stadig flere kvinner blir med i" the National Guard", sier Cheryl Guzek, som til daglig spar kull i et kraftverk.
6.Efter fem år vil bortimot 65 prosent av et kull fremdeles være ansatt i bedriften.
7.En ubegripelig rar følelse var det å få vite at et stort kull var underveis.
8.Forurensningen fra dette landet kommer fra elektrisitetsproduksjonen som foregår med olje og kull, og dessuten fra industrien forøvrig.
9.I vår internasjonale handel vil vi fortsatt legge hovedvekten på cement, men kull, som ikke betinger så store investeringer, kommer i tillegg.
10.Investeringene må gå til lønnsomme gruber skal britisk kull i fremtiden kunne konkurrere med andre energikilder, både på hjemme og eksportmarkedet, mener McGregor.
11.Men å tro at et helt kull kan gå ut og få jobb med en gang, er litt for optimistisk, og heller ikke vanlig, kommenterer Holm.
12.1 USA brukes det nå så å si bare briketter, mens forbruket her i landet ligger på 40 prosent briketter og 60 prosent kull.
13.30 prosent av arbeiderne fortsetter å bryte kull.
14.Andelen av jenter i det nye kull ligger iår på 1012 prosent, mens det fra kullet som uteksamineres til sommeren er 23 prosent jenter.
15.Arbeidsplassene er gått tapt innen skipsbygging, stål, kull og tung mekanisk industri, mens nyetableringene skjer innen petrokjemi, elektronikk, farmasøytisk industri og telekommunikasjoner.
16.At det vil være som" å bringe kull til Newcastle".
17.Atomkraft står for litt over fem prosent av energiforsyningen i Storbritannia, med olje og kull på en delt førsteplass.
18.Av et kull på 318 lærere fra hele Norge som gikk opp til eksamen i datafag, var det bare 100 som fikk ståkarakter.
19.Bare få timer efterpå avlyste de britiske statsbanene alle kull og koksleveringer til det store Llanwernstålverket i SydWales.
20.Bare åtte eller ni fra hvert kull går videre til konservatoriet.
21.Blokaden var i ferd med å skape store problemer for stålverket, som ville måtte stenge sine ovner om det ikke fikk nye forsyninger av kull.
22.Britisk kull koster nå i gjennomsnitt 490 kroner pr. tonn, mens sydafrikansk og australsk, amerikansk og polsk kull kan leveres i Strorbitannia for 355 kroner pr. tonn.
23.Bruk et filter med aktivt kull før selve uttaket.
24.Bruk kull eller briketter og tennvæske.
25.Bruken av kull, olje og gass som brensel er så omfattende at avgassene merkbart påvirker tilførslen av nitrogenoksider, svoveldioksid, uforbrente hydrokarboner, karbonmonoksid og karbondioksid til atmosfæren.
26.Byggeomkostningene vil bli finansiert av Washington Development Corporation som gir to år uten husleie og derefter 10 prosent av byggeomkostningene mens maskiner og utstyr vil bli finansiert med lån fra den europeiske kull og stålunion, tilskudd og selektiv støtte fra det britiske industridepartement og med banklån.
27.Både i syd og nord meldes det om tildels mange og store kull.
28.Både ifjor og sist sommer var det egglegging, man først neste sommer regner man med at det lykkes for de norske fuglene å få frem levedyktige kull i sitt nye hjemland.
29.Collage, pastell, kull.
30.Da hadde det lille, søte huset med kvist på taket og stakittgjerde foran minihaven fått et spennende tilbygg i glass, en hvitkalket kjeller, og blitt oppkalt efter originalen Albin Upp, som i sin tid drev kull og vedforretning i nabohuset.
Your last searches