Norwegian-French translation of kultivere

Translation of the word kultivere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kultivere in French

kultivere
kunnskapverb cultiver
  kjenslerverb cultiver
Synonyms for kultivere
More examples
1.Mønsterplanen sier mye fint om nødvendigheten av å kultivere barnas forhold til musikkoplevelser.
2.Det er forholdsvis enkelt å kultivere dafnier i en plastbalje.
3.Men vi tror at dette er en av de måter et forlag kan være med å kultivere underskogen i det skjønnlitterære landskapet på.
4.Bredden i uttrykksformer forteller noe om evne til å kultivere frem den enkeltes særtrekk.
5.Det er også vår oppgave å kultivere vassdragene, og da kommer arbeidet med breen, og målinger som kan forutsi hvor mye vannføring som kommer i elvene - såkalt hydrologi sterkt inn i bildet, sier Boge.
6.Det er svært dyrt å kultivere elvene slik at de blir gode fiskeplasser, forteller Dagfinn Tvedt.
7.Sett ut fra landets størrelse og vår totale satsing, synes vår store flora av vårblomster å være en uhensiktsmessig måte å kultivere blomster på.
8.Skoleelever representerer dessuten en fin ressurs i arbeidet med å rehabilitere og kultivere bestanden av ferskvannsfisk, sa Bondevik, som ble støttet i dette av miljøvernminister Rakel Surlien, som var tilstede.
Similar words

 
 

kultivere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kultiverekultiverendekultivert
Indikative
1. Present
jegkultiverer
dukultiverer
hankultiverer
vikultiverer
derekultiverer
dekultiverer
8. Perfect
jeghar kultivert
duhar kultivert
hanhar kultivert
vihar kultivert
derehar kultivert
dehar kultivert
2. Imperfect
jegkultiverte
dukultiverte
hankultiverte
vikultiverte
derekultiverte
dekultiverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kultivert
duhadde kultivert
hanhadde kultivert
vihadde kultivert
derehadde kultivert
dehadde kultivert
4a. Future
jegvil/skal kultivere
duvil/skal kultivere
hanvil/skal kultivere
vivil/skal kultivere
derevil/skal kultivere
devil/skal kultivere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kultivert
duvil/skal ha kultivert
hanvil/skal ha kultivert
vivil/skal ha kultivert
derevil/skal ha kultivert
devil/skal ha kultivert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kultivere
duville/skulle kultivere
hanville/skulle kultivere
viville/skulle kultivere
dereville/skulle kultivere
deville/skulle kultivere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kultivert
duville/skulle ha kultivert
hanville/skulle ha kultivert
viville/skulle ha kultivert
dereville/skulle ha kultivert
deville/skulle ha kultivert
Imperative
Affirmative
dukultiver
viLa oss kultivere
derekultiver
Negative
duikke kultiver! (kultiver ikke)
dereikke kultiver! (kultiver ikke)
Your last searches