Norwegian-French translation of låse

Translation of the word låse from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

låse in French

låse
dørverb fermer à clef
  bygning verb fermer à clef
  pengerverb immobiliser
Synonyms for låse
Derived terms of låse
Anagrams of låse
More examples
1.Alle de postkasser vi selger, er laget slik at det går an å låse dem.
2.Det hjelper lite å låse fast hjulet til stativet, når rammen og resten av sykkelens utstyr kan skrues fra med et lett håndgrep.
3.Jeg håper å spille for Lyn fra seriestart, men skulle saken låse seg, er jeg forberedt på å nøye meg med eventuelt Blagsspill i Lyn en sesong.
4.Allerede to og en halv time før denne fantastisk spennende åpningskampen i Paris, på en slik deilig forførerisk junikveld, er det lange vikingetrekk nedover Avenue de Versailles, dragehodede konvoier av svære, blondskjeggede og bajersvingende dansker som får skjøre franske ungpiker til å skvette inn i portrommene og låse dørene.
5.Anklagen går ut på manglende vilje til debatt, å la debatten låse seg fast på" Fredsbevegelsen"s premisser, mangel på kunnskap og analyse, vanetenkning og neglisjering av det fagmilitære syn.
6.Begge betjentene forklarte at de av frykt for skader på den innsatte besluttet å få ham ut av rommet så fort som mulig, og de dro ham efter seg inn på et tilstøtende rom for derefter å låse ham inn på en ledig celle.
7.Begrunnelsen var" frykt for at saken da på grunn av nasjonal prestisje kunne låse seg fullstendig eller bevisst bli trukket ytterligere i langdrag.
8.Da krigen var et faktum, opplevde man utrolige problemer, hvor bl. a. materialforvaltere nektet å låse opp våpenlageret fordi noe papir manglet.
9.Da politibetjenten som skulle ledsage ham til avhøret, skulle låse døren efter seg, så 28åringen sitt snitt til å stikke av.
10.Da var jeg så fattig at jeg måtte låse inn mine sko så stuepiken ikke skulle oppdage hullene i sålene.
11.De har fått kjennskap til blant annet berging av kommunens biler og trikker, blitt drillet i opptreden under ulykker på Tbane og trikk og lærer å ta seg av fastlåste heiser og låse seg inn i leiligheter ved mistanke om sykdom.
12.Den anonyme eier" Martin" ønsker ikke at Staten skal legge sin hånd på papirene, da vil han heller låse dem ned, og han vil ha bekreftet at han har eiendomsretten til papirene før han lar andre få tilgang til dem.
13.Der vil tyven lett kunne lage et lite hull i ruten, stikke hånden innenfor og låse opp.
14.Derfor kunne Riksarkivet ved 14tiden igår låse det verdifulle arkivet inn i sine lokaler.
15.Dessuten utgjør Danmark med Færøyene og Grønland sammen med Norge og Island en kjede som Pentagon og dets NATOallierte har til hensikt å utnytte for å låse inne den sovjetiske flåte og hindre den i å nå ut i åpne farvann, er Røde Stjerne kommet frem til.
16.Det har hatt en tendens til å låse seg i sluttperiodene.
17.Det oppleves som nokså nedverdigende alltid å måtte be noen låse deg ut og inn.
18.Det viste seg senere at den eldste hadde smuglet med seg noen nøkler eller dirker til å låse opp håndjern med inne i cellen.
19.ER du kjendis, bør du låse soveværelsedøren din.
20.Efterpå kan det vise seg at folk ikke var enige likevel ved at videre utvikling kan stagnere eller låse seg.
21.Ellers bør folk bli flinkere til å lukke igjen vinduer og låse dører.
22.En eventuell avtale eller forståelse om balanse vil dessuten låse fast det sikkerhetspolitiske system.
23.En slik endring av lovgivningen vil bare" låse" promillelovgivningen i år fremover - uten at vi har foretatt en vurdering med henblikk på reduksjon av selve problemet.
24.Energiminister Birgitta Dahl vil ikke at man skal låse seg i detaljer før det er nødvendig, samtidig som hun forsikrer om at partiet fullt ut respekterer folkeavstemningens resultat.
25.Enkelte kamre har fått nytt og tidsmessig utstyr, blant annet i Bergen, hvor man foruten å låse samtalen også kan lese av på egen skriver i nødsentralen hvilket telefonnummer oppringningen kommer fra.
26.Et fjernstyrt arrangement gjør det mulig å låse bremsene eller blokkere bensintilførselen desom noen forsøker å stikke av med bilen din mens en automatisk starter beskytter mot tidsinnstilte bomber eller andre uhumskheter som kan være koblet til kjøretøyets elektriske anlegg...
27.Folk må bli flinkere til å låse inn utstyret, sier han.
28.For dem som var tilstede i Mexico, er det klart at Salas evne til å forene motsetninger av politisk og religiøs karakter ofte har vært avgjørende for at konferansen ikke skulle låse seg helt fast.
29.Formannen Hans B. Skaset vil ikke låse situasjonen.
30.Han sier også at han heller vil låse ned arkivet enn å la Staten legge hånd på det.
Similar words

 
 

låse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) låselåsendelåst
Indikative
1. Present
jeglåser
dulåser
hanlåser
vilåser
derelåser
delåser
8. Perfect
jeghar låst
duhar låst
hanhar låst
vihar låst
derehar låst
dehar låst
2. Imperfect
jeglåste
dulåste
hanlåste
vilåste
derelåste
delåste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde låst
duhadde låst
hanhadde låst
vihadde låst
derehadde låst
dehadde låst
4a. Future
jegvil/skal låse
duvil/skal låse
hanvil/skal låse
vivil/skal låse
derevil/skal låse
devil/skal låse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha låst
duvil/skal ha låst
hanvil/skal ha låst
vivil/skal ha låst
derevil/skal ha låst
devil/skal ha låst
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle låse
duville/skulle låse
hanville/skulle låse
viville/skulle låse
dereville/skulle låse
deville/skulle låse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha låst
duville/skulle ha låst
hanville/skulle ha låst
viville/skulle ha låst
dereville/skulle ha låst
deville/skulle ha låst
Imperative
Affirmative
dulås
viLa oss låse
derelås
Negative
duikke lås! (lås ikke)
dereikke lås! (lås ikke)
Your last searches