Norwegian-French translation of leie ut

Translation of the word leie ut from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leie ut in French

leie ut
jordstykkeverb louer à ferme, affermer
Derived terms of leie ut
Anagrams of leie ut
Similar words

 
 

More examples
1.Det er altfor lett å få byggetillatelse for private når de skal leie ut til politi eller rettsvesen.
2.Det er riktig at vi har til hensikt å leie ut lokaler på Ullevål sykehus til privatbedrifter.
3.Handelsstanden i Skedsmo bør slutte å selge eller leie ut blader, film og video med pornografisk innhold, mener Skedsmo kommunestyre.
4.Haru no å leie ut dua ?
5.Løpende utgifter vil jeg forsøke å dekke ved å leie ut studio og utstyr til organisasjoner, idrettslag, næringssammenslutninger og andre som vil lage egne programmer.
6.Men tør folk virkelig leie ut båtene sine sånn - til hvem som helst ?
7.Situasjonen er vanskelig for oss, det er mange gode filmer som står i kø og som vi ikke får plassert, sukker Hjelmtveit som også har planer om å leie ut lokalene over Casino, som Det Norske Teatret nå disponerer, til importbyråer og Kommunale Kinomatografers Landsforbund, til et kinoens hus.
8.Økonomien er verre enn noensinne, men det ordner seg nok, sier den havvante maskinisten som tar seg fri seks måneder i året for å være sammen med datteren og leie ut seilbrett i sesongen.
9.Adm. direktør Bjørn G. Braathen opplyser til Aftenposten at man har undersøkt mulighetene til å leie ut Boeing 767 til andre selskaper.
10.Aker Eiendom har vært villig til å leie ut noe rimeligere til Oslo kommune og Staten, mot at de frie teatergruppene og Teaterskolen har fått lokaler.
11.Aker har bare villet leie ut den minste av TMVs to dokker, og vi har også anmodet om å få leie en ekstra kran uten å møte respons, sier Sivertsen.
12.Alternativ tre er betalingsTV for nordiskee programmer, og en fjerde mulighet er å leie ut kanalen til prosjekter i hvert enkelt land.
13.Av samme grunn - nemlig at det er dyrt" å sitte med en båt" er det mange båteiere som kan tenke seg å leie ut båten sin i den tid den ellers ikke brukes.
14.BFB regner ikke med å øke antall ansatte de første årene, og selskapet kommer derfor til å leie ut de gamle kontorlokalene på vel tre hundre kvadratmeter som ligger på Furuområdet.
15.BUSY BEE har sagt nei til å leie ut fly som skal betjenes av SASpersonale under henvisning til forpliktelsene overfor sine egne ansatte, og saken kan ende med brudd i avtalen mellom BUSY BEE og SAS.
16.Da jeg overtok, sa jeg - nærmest litt spøkefullt - at skulle vi tjene penger, måtte vi enten selge alt vi hadde og leie ut lokalene, eller vi måtte pusse opp radikalt og gjøre det om til en moderne bokhandel - og med det trekke til oss nye kunder.
17.De eies ikke av avisen, men avisen har rett til å leie ut lokale på tilsammen 2500 kvadratmeter.
18.Dessuten tenker jeg på lå leie ut til andre som trenger verkstedplass, så her kan det nok bli miljø og liv, sier en optimistisk gullsmed.
19.Det betyr at de som skal leie ut videofilmer må ha offentlig tillatelse.
20.Det blir forbudt å vise, selge eller leie ut en film uten byråets tillatelse, og aldersgrensen heves fra 15 til 18 år.
21.Det burde heller ikke gis adgang til å leie ut mer enn to møblerte leiligheter, og ingen skulle kunne eie mer enn en leiegård.
22.Det er Aker Eiendomsselskap A / S som skal leie ut deler av Nyland Vest til henholdsvis Staten og Oslo kommune.
23.Det er det synkende elevtall på grunnskoletrinnet som har ført til at man i skolebruksplanen har vedtatt å leie ut en rekke skoler.
24.Det er også aktuelt å leie ut den siste del av Teisen videregående.
25.Det gjøres ved å leie ut på tidsbegrenset kontrakt, møblert eller mot irregulære innskudd, depositum og så videre.
26.Det kan være lønnsomt for gårdeierne å la være å leie ut dersom leieinntektene er små.
27.Det norske kommandittselskapet vil leie ut skipene til det amerikanske selskapet Royal Viking Line Bermuda som skal drive og markedsføre skipene.
28.Efterhvert som disse kontraktene med NSB utløper, skal TollpostGlobe selv ha lager her, eller leie ut til egne kunder.
29.Eierne blir da sittende igjen med fly som er vanskelig å leie ut igjen, sier Boman.
30.Eierne har ikke ønsket å fornye en nå utløpt kontrakt, men vil heller leie ut til SAS Catering.
Your last searches