Norwegian-French translation of lekke ut

Translation of the word lekke ut from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lekke ut in French

lekke ut
informasjonverb divulguer
Derived terms of lekke ut
Similar words

 
 

More examples
1.Slett ikke, sa Kissinger, som forsikret at historien ikke ville lekke ut.
2.Det har vært arbeidet en tid med planene, som efterhvert er begynt å lekke ut i finansmiljøet både i Oslo og London.
3.Generalsekretær Trygve Bornø har gjort det klinkende klart at ikke ett ord skal lekke ut, og sannelig ser det ut til at hans undersåtter holder tett.
4.Han fortalte om store gasskonsentrasjoner rundt boretårnet og på boredekket efter at gassen begynte å lekke ut ukontrollert.
5.Intet måtte lekke ut til presse og kringkasting, det ville gjøre forhandlingene vanskeligere.
6.NRKradioens Dagsnyttavdeling lot riktignok sin Stavangermedarbeider Sigvart Østrem, som var den første til å lekke ut nyheten, slippe til med et fyldig innslag.
7.Nettopp fordi Kiessling var så prominent, hadde MAD ordre om å være ytterst forsiktige slik at intet skulle lekke ut.
8.Først må vi lokalisere skipene, og derefter vurdere hvor stor risikoen er for at gassen vil lekke ut og ødelegge havområdet rundt.
9.Blant attraksjonene er norske Circus Modern allerede klare, og nå begynner så smått de øvrige artistnavn å lekke ut fra arrangørene.
10.Både amerikanerne og russerne holder seg til avtalen om at det ikke skal lekke ut noe om innholdet i drøftelsene.
11.Da må journalisten gå, for allerede nå begynner Willoch å snakke personspørsmål med sine fortrolige, og slikt skal helst ikke lekke ut.
12.Det skal ikke lekke ut fra Geneve hvilke forslag som diskuteres eller hvordan forhandlingene går.
13.Efter lenge å ha innstilt forbindelsene kunne KGB så ha presset Treholt til ny kontakt, f.eks. ved å true med" å lekke ut" informasjoner om hans tidligere virke.
14.Ifølge sikkerhetssjef Alf Rosberg ved Nobelverket er det uklart hvordan gassen begynte å lekke ut av en tank som var plassert inne i en bygning.
15.Noe vesentlig nytt i saken mot den fengslede efterretningsmannen Jonathan J. Pollard vil neppe lekke ut før de amerikanske efterforskerne har avsluttet sitt arbeide i Israel, blir det fremholdt.
16.Sementen skal sørge for at ikke mer gass skal kunne lekke ut.
17.Spesielle grupper er opprettet for å hindre teknologi i å lekke ut, nye og strengere regler for eksport er også blitt vedtatt.
Your last searches