Norwegian-French translation of leve sammen

Translation of the word leve sammen from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

leve sammen in French

leve sammen
folkverb vivre ensemble
Similar words

 
 

More examples
1.Hjertetrøbbel" handler om det en rekke forfattere tar opp, også i år, det vanskelige i å leve sammen.
2.Det blir ofte ganske anderledes å leve sammen som par efter at man har fått barn, sier Åshild Jensen.
3.Det er ikke tvil om at jøder og arabere vil måtte leve sammen i samme land, om ikke nødvendigvis i samme stat.
4.Fredelig forandring blir først mulig i det sydlige Afrika når svarte og hvite finner et varig grunnlag for å leve sammen, når de får i stand en effektiv dialog på grunnlag av demokratiske prinsipper og tro på at regjeringer skal utpekes av de mennesker regjeringene skal styre, sa presidenten.
5.Hvordan føles det å leve sammen med en alkoholiker ?
6.Sikher kan ikke lenger leve sammen med hinduer, sier han, det er bedre å være helt adskilt enn å leve som annenrangs borgere.
7.Vi skal leve sammen, vi må snakke med hverandre, til tross for ulike samfunnssystemer, fremholdt hun da.
8.Boken burde finne mange lesere også i vårt land - i tider hvor det viser seg å bli stadig vanskeligere å leve sammen.
9.Da ble det understreket at SydAfrika var livende redd for at Lesotho skulle bli et eksempel på hvordan hvit og sort kunne leve sammen og i fellesskap utvikle landet.
10.Den burde finne mange lesere også i Norge - i tider hvor det viser seg at det blir stadig vanskeligere å leve sammen.
11.Det vesentlige er hvordan vi skal klare å leve sammen, være oss selv - sammen.
12.Eller jeg kunne ha forlatt deg, konstatert at når gleden var borte, fantes det ikke lenger noen grunn til at vi skulle leve sammen.
13.For en natur som hans var det uutholdelig å leve sammen med en kvinne som han ikke elsket, og det måtte derfor gå som det gikk.
14.Her beskriver hun hvordan det har vært å leve sammen med en schizofren mann i syv år.
15.Holt driver en rekke tiltak for at barna skal kunne leve sammen med sine foreldre.
16.Hvordan skal vi tilpasse oss og leve sammen i verden.
17.I SovjetUnionen ansees ethvert ønske om å forlate landet som forræderi, selv lojale sovjetborgere som ikke har gjort noe annet galt enn å ville gifte seg med en utlending og naturlig nok leve sammen med dette mennesket, har fått merke at de har begått en utillatelig handling.
18.I siste utgave av Rolling Stone avslører Tina Turner hvordan det var å leve sammen med sin tidligere mann Ike.
19.I ti dager skal de leve sammen med jevnaldrende og gå på skole i Tanzania.
20.Jeg vil savne det å leve sammen med menigheten.
21.Man skal forhåpentlig leve sammen med den i 1012 år.
22.Med denne boken vil Tor Fretheim si noe vesentlig om det å leve sammen, om evnen til å vise og ta imot kjærlighet, om det absolutte behov vi har for kjærlighet.
23.Men dersom de går inn for at homofile kan leve sammen, må det være en demokratisk rett og en kristen plikt å forhindre at de kan bli valgt inn på Stortinget.
24.Neste år er det klart for en ny komisk føljetong i" Halvsju" -" Leve sammen" - om familien Frank som kommer opp i de mest sprø situasjoner.
25.Noen er bare for forskjellige til å kunne leve sammen.
26.Og så lenge folk på begge sider av demarkasjonslinjen ikke kan lære seg til å leve sammen i fordragelighet, vil faren for militære forviklinger bestå.
27.To ensomme mennesker vil fra nå av leve sammen og berike hverandres liv.
28.Tomas Bøhmer har skrevet en bok om det å leve sammen i kjærlighetsforhold - efter forelskelsen.
29.Vi har sett kristne og drusere leve sammen i områder kontrollert av PSP, men aldri det motsatte.
30.Vi vil leve sammen med de kristne i Libanon, men ikke under Gemayels ledelse".
Your last searches