Norwegian-French translation of lite overbevisende

Translation of the word lite overbevisende from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lite overbevisende in French

lite overbevisende
generelladjective invraisemblable, incroyable

 
 

More examples
1.At det skulle ligge en fare for rettssikkerheten i at det under hele efterforskningens gang er en politimann med som har juridisk utdannelse, og at denne har rett og plikt til å påse at lover og regler følges, virker derfor særdeles lite overbevisende.
2.En slik påstand virker svært lite overbevisende.
3.Et motinnlegg i Aftenposten den 24. juli av informasjonssekretær Jon Grepstad var lite overbevisende.
4.I dette perspektiv er det lite overbevisende når Michael Grundt Spang i VG anfører som eksempel at han var kritisk til gråsoneavtalen.
5.Men å bruke argumentet med" en todeling av Norden" til å tildele oss råd om hvorledes Norge bør stille seg, er lite overbevisende, om det aldri så mye kommer fra en god liberaler fra vårt granneland.
6.Slike inntrykk som" energien er tilstede overalt" hørtes lite overbevisende.
7.At de vil nekte seg skyldig i anklagen, under henvisning til at de ikke kjente til overgrepene, synes i øyeblikket lite overbevisende.
8.Aubert syntes at selvrettferdigheten og selvmedlidenheten lyste ut av Treholts bok, og hans unnskyldninger for det han hadde foretatt seg lød lite overbevisende.
9.Dagbladets Gunnar Larsen skrev at jeg var en lite overbevisende nykommer, men med noe å ta vare på.
10.De forklaringer som statsråder, Forsvaret og overvåkingstjenesten har gitt, virker lite overbevisende og tillitvekkende.
11.Det er en klar degradering og kan sees på bakgrunn av at Brittan ansees å ha gjort et lite overbevisende inntrykk i å formidle regjeringens politikk til velgerne.
12.Ellers virker den lite overbevisende som fremtidsvisjon.
13.Når inntaksgrensesystemet er foreslått fullstendig avviklet innen den videregående skole, anser Skjervengen det som lite overbevisende å hevde at inntaksgrensene må beholdes i grunnskolen.
Your last searches