Norwegian-French translation of livsstil

Translation of the word livsstil from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

livsstil in French

livsstil
generellnoun style de vie [m], mode de vie [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Naturmedisin" kan også motivere mange til fornuftig livsstil.
2.Det er min livsstil å jobbe med trafikk.
3.Det skal selvdisiplin til å forandre livsstil som du har gjort med å kutte ut sprit og tobakk.
4.Folk spiser potetchips fordi" det står for en livsstil som ligger i tiden", og de drikker brus fordi" Its the real thing", ifølge reklamen.
5.For selv om skiftende livsstil og mote har gitt stolen forskjellige utformninger i tidens løp, er resultatet blitt at vi - flere tusen år senere - sitter oss gjennom tilværelsen.
6.Følelsen av å være i god form er blitt en livsstil.
7.Føler du deg privilegert som har skapt deg et yrke som samtidig også er din livsstil ?
8.Først og fremst en enklere livsstil.
9.Helsevesenet har mye å lære av alternativ medisin på områdene, forebyggende helsearbeide, livsstil og kosthold.
10.Jeg er spesielt fornøyd med kinesernes innrømmelser som garanterer det økonomiske og sosiale system, og som gir Hongkonginnbyggerne mulighet til å fortsette sin livsstil også efter 1. juli 1997, uttalte utenriksminister Geoffrey Howe i den første, offisielle britiske kommentar efter paraferingen av Hongkongavtalen.
11.Men tallene tilslører de store variasjoner i livssituasjon og livsstil i ulike aldersgrupper, fremholder hun.
12.Motorsykkelulykkene er i stor grad et ungdomsproblem knyttet til unge, uerfarne førere og til disse ungdommers spesielle livsstil, skriver direktoratet i sin begrunnelse for behovet for nye tiltak.
13.Teknikken er vel den faktor som setter mest preg på vårt samfunns utvikling, enten vi liker det eller ikke, og luftfarten er her et godt eksempel på hvor raskt utviklingen går og hvor store konsekvenser dette har for alle i tid og livsstil,sa direktøren i Det Norske Luftfartselskap, som er det norske moderselskap til SAS.
14.Vi har også en kontakt med naturen som er blitt litt av en livsstil hos oss, og som kan demme opp mot de utviklingstrekk vi ser i urbane miljøer i andre land, selv om vi ser tendenser også her hjemme, særlig med den selvmordsfrekvens blant ungdommen som jeg har påpekt.
15.Vi kjører ut en kampanje med positivt fortegn og forteller hvilke fordeler man har av en edruelig livsstil.
16.Vi visste jo med oss selv at når vi tok denne jobben, ville vi komme sterkt i søkelyset, men vi valgte kjendiseriet som ledd i en jobb, ikke som en livsstil.
17.Å måtte forandre livsstil kan være en stor belastning i seg selv.
18.Å være prostituert blir en livsstil, og mange av dem har et langvarig rusmiddelbisbruk bak seg.
19.Brukt på dagens situasjon er det to typer livsstil der" bruk og kast"typen fordømmes av fabelens moral - helt på linje med hva som må bli hovedgrunnlaget for utviklingen av fremtidens Norge.
20.Dans er blitt en livsstil.
21.De Grønne består således av miljøaktivister, atomkraftmotstandere, feminister, tilhengere av kollektive løsninger det være seg både hva trafikk og boform angår, av folk som går inn for en" myk livsstil" og litt av hvert annet.
22.De bidrar til miljø, livsstil, status og atmosfære,hevder HansenBauer, som har følelsen av at 80 prosent av møbelforretningene er tilpasset 40 prosent av befolkningen.
23.De fleste former for ubalanse oppstår som følge av usunn livsstil, mener Kari Evang, og deler dermed den vanlige medisinske oppfatning av hva som forårsaker utbredte sykdommer som hjerteinfarkt og kreft.
24.De hadde ødelagt rygger, skapt dårligere holdninger og fremelsket en passiv livsstil.
25.De mister verdier gjennom endringene i livsstil, og det teller mer enn de nye lettelser og" goder" representerer for dem.
26.Dels fordi presidenten og hans familie har en livsstil som ikke gir samme grunn til harme.
27.Den franske fotballstjernen Michel Platini, som har undertegnet en ny toårs kontrakt med Juventus, sa fredag at det var et spørsmål om" livsstil" som hadde fått ham til å bli i Italia.
28.Den gamle moralen - borgerskapets diskrete dyder og normer, kirkens dogmer og puritanisme og arbeiderbevegelsens solidaritet - blir utvannet av internasjonal mediebølge og livsstil, urbanisering, ny familiestruktur, økende utdannelsesnivå og privat velstand.
29.Den har medført større bevissthet og klarere holdninger når det gjelder uland, vekst og konkurranse, miljø og ressursansvar og ikke minst livsstil.
30.Den peker på menneskets muligheter til vekst ut fra moderne psykologisk forståelse ; at meditasjon innebærer en livsstil med mindre oppsamling av stress.
Your last searches