Norwegian-French translation of lodde

Translation of the word lodde from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lodde in French

lodde
sport - fiskenoun plomb [m]
  elektronikknoun soudure [f]
Derived terms of lodde
More examples
1.Norske fiskere må få større kvoter både av lodde, sild og makrell utover høsten, krever Norges Fiskarlag.
2.Primært vil vi ha lodde som en gjenytelse for dette.
3.Avisen Dag og Tid skriver at Finn Gustavsen selv ikke har noen innvendinger mot at gallupmetoden blir brukt for å lodde stemningen omkring hans person før nominasjonsmøtet i SV senere på høsten.
4.Bestanden av lodde i Jan Mayenområdet tar seg nå opp igjen.
5.Bilbransjeforbundet sendte torsdag et spørreskjema til samtlige Shellstasjoner for å lodde interessen for søksmål og for å få en oversikt over hvor mye bensinsalget har gått ned.
6.Britene har avvist et krav om folkeavstemning, men vil opprette et eget kontor for å" lodde stemningen", som det heter.
7.De beste funnene av lodde er gjort i Hopen ved Svaldbard, vest for Bjørnøya, i Kveithola og i Storfjordrenna.
8.De mener det er forsvarlig å høste 265 000 tonn mer lodde enn tidligere tilrådet.
9.Derefter får han anledning til å lodde dybden i de interne amerikanske motsetninger i et møte med Reagans demokratiske utfordrer Walter Mondale.
10.Det er en fin erfaring å tenke stille over hver av bønnene i bønnen - lodde dybdene i dem - be velsignelsen fra hvert ord ned til oss.
11.Det er i hovedsak lodde forskerne fra de to land er opptatt av, men direktør Gunnar Sætersdal i Havforskningsinstituttet understreker overfor NTB at samtalene i denne omgang ikke vil munne ut i noe konkret.
12.Det er lodde fra Barentshavet som blir til olje og mel i A / S Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik.
13.Det første Ørner gjorde var å anbefale heving av kravene for å komme inn, og dernest å innføre et kortere intervju for å lodde mannskapenes motivering.
14.Det pekes på at yngel av norskarktisk torsk, uer, hyse, atlatoskandisk sild og lodde oppholder seg på Tromsøflaket i en kritisk periode i oppveksten.
15.Det tilfellet han referer til, gjelder det russiske fabrikkskipet" Mamin Sibiriak", som ved månedsskiftet lå ved Midsunfisk i Midsun kommune og losset lodde.
16.Det vil kunne føre til at det i juliaugust neste år vil kunne fiskes 30 prosent mer lodde ved Jan Mayen enn vi hadde regnet med.
17.En hovedpilar er foredling av lodde til olje og mel, en annen er spesialfartøyer i offshore.
18.Fangstmengdene for bl. a. torsk, lodde og markrell blir bestemt i disse forhandlingene, og resultatet vil påvirke behovet for statsstøtte til fiskerinæringen.
19.Fiskeridepartementet har gått imot forslag fra loddefiskerne om å øke kvoten for vinterfanget lodde.
20.Flere har tatt i bruk meningsmålinger for å lodde reiselysten i markedet og holdningene til reiseproduktene og selskapene.
21.For i NordNorge har man ikke andre råstoffkilder enn lodde.
22.For lodde og torsk konkurrerer om den samme næring i havet, sier Hamre.
23.For sesongen 1983 / 84 blir ca. 685 000 hektoliter lodde behandlet ved bedriften.
24.For å undersøke dette, må jeg uvegerlig lodde i meg selv.
25.Gjerdrem har inkludert lodde i tallet.
26.I eksporttallet på 2,3 milliarder har man også inkludert eksport av lodde, rundfrossen makrell og blåkveite, samt akkar som er i ferd med å bli et godt produkt.
27.I forhandlinger om loddebestanden ved Jan Mayen vil Island legge vekt på at de havområdene det gjelder er oppvekstområde for lodde og at oppfiskingen derfor må skje så skånsomt som mulig.
28.I første omgang blir det opp til utenriksministr George P. Shultz, som skal lede den amerikanske delegasjon til begravelsen imorgen å lodde stemningen i New Delhi.
29.I første omgang dreier det seg om lodde, som er den viktigste fiskeressurs i området.
30.Ikke så altfor mange år tilbake stakk den rutinerte fagmann et papirstykke i blygryta for å lodde temperaturen - idag er han kanskje like rutinert i sin behandling av digitallagring av tekst og bilder.
Similar words

 
 

lodde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) loddeloddendeloddet
Indikative
1. Present
jeglodder
dulodder
hanlodder
vilodder
derelodder
delodder
8. Perfect
jeghar loddet
duhar loddet
hanhar loddet
vihar loddet
derehar loddet
dehar loddet
2. Imperfect
jegloddet
duloddet
hanloddet
viloddet
dereloddet
deloddet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde loddet
duhadde loddet
hanhadde loddet
vihadde loddet
derehadde loddet
dehadde loddet
4a. Future
jegvil/skal lodde
duvil/skal lodde
hanvil/skal lodde
vivil/skal lodde
derevil/skal lodde
devil/skal lodde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha loddet
duvil/skal ha loddet
hanvil/skal ha loddet
vivil/skal ha loddet
derevil/skal ha loddet
devil/skal ha loddet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle lodde
duville/skulle lodde
hanville/skulle lodde
viville/skulle lodde
dereville/skulle lodde
deville/skulle lodde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha loddet
duville/skulle ha loddet
hanville/skulle ha loddet
viville/skulle ha loddet
dereville/skulle ha loddet
deville/skulle ha loddet
Imperative
Affirmative
dulodd
viLa oss lodde
derelodd
Negative
duikke lodd! (lodd ikke)
dereikke lodd! (lodd ikke)
Your last searches