Norwegian-French translation of lut

Translation of the word lut from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lut in French

lut
teknisknoun lessive [f]
Synonyms for lut
Derived terms of lut
absolutt, absolutt ingenting, absolutt ingen ting, absolutt ikke, absolutt laveste, absolutisme, agglutinasjon, agglutinere, anslutning, igjen slutte seg til, avslutte, avslutte en kontrakt, avsluttet, avslutter, avslutning, avslutnings-, beslutning, beslutte, besluttet, besluttsom, besluttsomhet, støveklut, oppvaskklut, dra slutning, episode med en spennende slutt, falle plutselig, feilslutning, feiluttalelse, fra start til slutt, gå i sluttfasen, gluten, glutinøs, gjøre slutt på, gjøre sluttendringer, gjøre lutfattig, holde på å ta slutt, i slutten av, inneslutte, innesluttet, kortslutte
kortslutning, lønnskonvolutt, lutt, nå til en slutt, noen har tatt en beslutning, nødløsningsbeslutning, uavsluttet, ubesluttsom, ubesluttsomhet, omslutte, omslutning, årsake kortslutning i, lut, plutselig, plutselig smerte, plutselig spedbarnsdød, plutselighet, plutselig angrep, plutselig fall, plutselig utbrudd, Pluto, plutokrat, plutokrati, plutokratisk, pluton, plutonium, selge slutt, skoleavslutning, slutt, slutt-, slutt på sitat, slutte, slutte å bruke narkotika, slutte å drikke, slutte å fungere, slutte uten noen løsning, slutte en person inn i armene sine, slutte med, slutte sendingen, slutte seg sammen, slutte seg til, slutte med noe, sluttbetale, sluttet klubb, sluttet omstemming, sluttføre, sluttforbruker, sluttgyldig, sluttkurs, slutning, slutnings-, sluttlig, sluttligen, sluttprodukt, sluttresultat, sluttsats, sluttspill, sluttstasjon, sluttstein, sluttstykke, sluttsum, sluttamp, som kommer til slutt, spille sluttspill, svarkonvolutt, til slutt, til slutten, til slutten av, tilslutte, tilslutte på nytt, uteslutte, uteslutte fra advokatsamfunnet, utesluttende, utesluttet, uteslutning, utenlandsk valuta, valuta, valutahandel, valutamegler, vekeslutt, clutche, konvoluttere, lute, lutre, saluttere, slute, valutere, absolutt nødvendig, beslutningsdyktig antall, bokslutt, dø plutselig, full tilslutning, generell slutning, gjøre slutt med, klut, konvolutt, logisk slutning, lutefisk, lutheraner, lutheransk, oppslutning, plutselig omslag, plutselig prisfall, salutere, salutt, sammenslutning, sluttbruker, sluttdato, slutte overenskomst, sluttet, sluttet krets, sluttid, sluttstrøk, ta beslutning, tettsluttende, tilslutning, valutaveksling, vaskeklut, volutt, lutter, resolutt, lutter øre, avsluttende, avsluttede, valutahandler, valutaholder, djevelutdriver, flertallsbeslutning, la gå for lut og kaldt vann, sluttnote
Similar words

 
 

More examples
1.Det vil med andre ord bli benyttet kraftigere lut om Skaset blir formann på Idrettstinget i mai. Men hva mener Skaset om å bevilge midlene til idretten over statsbudsjettet ?
2.Er du ikke lut lei av å spille Adam ?
3.Så behov for skarpere lut for å fremme konkurranse mellom oljesekapene er ikke til stede.
4.18 år gamle Anne Migliosi fra Gjerpen er en fin tilvekst for laget, selv om hun i store perioder går for lut og kaldt vann på vingen.
5.3000 liter lut rant ut.
6.De fastlåste posisjoner og manglende kontakt mellom det statlige grubeselskap NCB og grubearbeiderforbundet NUM har åpenbart overbevist mange venstreorienterte forbund om at det nå må skarpere lut til.
7.Det ble nok av kaffeslabberaser - så det ble jeg lut lei.
8.Det ble også meldt om tilfeller hvor det ble kastet lut i ansiktet på fangene eller de ble mishandlet ved at metallbånd ble festet rundt hodet og så strammet til, sier juristene i sin rapport.
9.Det blir idag i Oslo ofte transportert kondenserte gasser, som for eksempel ammoniakk og syrer, lut, klor, bensin og sprengstoff.
10.Det er ingen hemmelighet at de kvinnelige roerne har gått for lut og kaldt vann her hjemme.
11.Det må sterkere lut til !
12.Det var den 51 år gamle Tor Nøkleholm fra Stange som mistet livet da et vogntog kolliderte med en tankbil med nærmere 18 000 liter lut på E6 syd for Espa tirsdag morgen.
13.Et hyggelig eksempel på at skarp lut virker, er kommunens sandtak i Skedsmo som man ville selge fordi driften gikk med underskudd.
14.Folk er lut lei av å bli formanet, og hvis man skal overbevise noen, da starter man ikke med å skjelle dem ut, men å forklare hva vi er enige om, for eksempel at vi har visse humanistiske tradisjoner å ta vare på, påpeker Benkow.
15.Førerhuset hvor den omkomne satt, ble nærmest knust av tilhengeren på en nordgående tankvogn, som var lastet med lut.
16.Først ut fredag var professor i rettssosiologi, Thomas Mathisen, som fornemmet at de vestlige land er i ferd med å ta hardere lut i bruk på alle fronter i sine delvis mislykkede forsøk på å bekjempe kriminialitet.
17.Graving er vi nå så lut lei av at vi ikke orker mer.
18.Han mener at utslippet av lut fra Tofte Industrier sist helg ikke er eneste årsak til massedød av fisk i Oslofjorden utenfor cellulosefabrikken.
19.Her går jeg middelaldrende, noe lut i ryggen efter alle livets påkjenninger, og ser efter planter som ikke er der lenger.
20.Hva vi ihvertfall får bekreftet i England er at Zola er lut lei all kranglingen, og har vært det lenge.
21.Håret er blitt tynnere, nokså mye gråere, han er enda mer lut.
22.Jeg er lut lei av å høre om hva enkelte vet om Sverige og Danmark, mens de kan være helt blanke når det gjelder oss.
23.Jeg er lut lei denne norske husmannsmentaliteten.
24.Mange har inntrykk av at sigøynerbarn går for lut og kaldt vann.
25.Når barn og unge mishandles eller går for lut og kaldt vann, ser altfor mange en annen vei.
26.Om Elin Sæves er lut lei av julen allerede ?
27.Om den" lut" som må til, er sterk, så vil trygge arbeidsplasser på lang sikt være belønning nok.
28.På kongressen i Detroit sa mange av forfatterne at de var lut lei av å skildre romantiske kvinner i lange kjoler, overdådig duftende blomsterbuketter, tvilsomme intriger, fjærpenner og pergamentbrev.
29.Samson Hildal, idag lut i ryggen og med stokk efter lårbensbruddet, brast selv i gråt da han kom inn på sin søsters skjebne.
30.Selv om vi ennå har et stykke igjen før vi kan si oss fornøyd, har vi ved hjelp av slik skarp lut fått ned prisstigningen og betalt ned utenlandsgjelden, fortsatte Haugstvedt.
Your last searches
lut