Norwegian-French translation of møtende

Translation of the word møtende from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

møtende in French

møtende
retningadjective approchant, qui approche
Derived terms of møtende
Similar words

 
 

More examples
1.Av en eller annen grunn skar plutselig bilen over i motgående kjørefelt, og ble truffet av en møtende bil.
2.Bilen, som den omkomne var passasjer i, kom over i motsatt kjørebane og kolliderte front mot front med en møtende bil.
3.Bilen Laila Tveit var passasjer i, kom over i feil kjørebane og kolliderte med en møtende bil.
4.Bilen de kjørte kom over i feil kjørebane på det glatte føret og kolliderte med en møtende bil.
5.Bilen hun kjørte kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en møtende bil.
6.Bilen kom over i feil kjørebane og kolliderte med en møtende bil som tok fyr.
7.Bilen som Sevland kjørte, kom efter alt å dømme over i motsatt kjørebane og skrenset sidelengs inn i fronten på en møtende bil.
8.De siste tre årene har hun vært fast møtende vararepresentant på stortingsbenken for Høyre.
9.De to passasjerene i den møtende bilen ble lettere skadet og er innlagt på Fylkessykehuset.
10.De tre satt alle i en statsjonsvogn som kolliderte med en møtende lastebil.
11.Den forulykkede kjørte motorsykkel og kolliderte med en møtende personbil i bakkene like nedenfor Skaret.
12.Den forunderlige transporten fortsatte til Sarons Dal, hvor det ble en kraftig kollisjon med en møtende bil, slepetauet røk, og trekkbilen forsvant uten at noen vet hvem det var som kjørte, skriver avisen.
13.Den kolliderte med en møtende bil.
14.Den omkomne var alene i bilen da han kom over i feilaktig felt og kjørte inn i et møtende vogntog.
15.Denne bilen kolliderte med en møtende bil.
16.Dermed åpner muligheten for fast representasjon seg for ytterligere en av Oslo Høyres fast møtende vararepresentanter.
17.Det er direkte farlig at all vår oppmerksomhet konsentreres, nærmest paralytisk, på de møtende bilers uendelige rekker av lys.
18.Det er kø ved Håverudslusene, og den berømte akvedukten kan ikke forseres før møtende fartøy har passert.
19.Det er rart med møtende skiløpere, nesten alle må de ihvertfall veksle blikk.
20.Det gjelder også Bente Bakke, som har vært fast møtende vararepresentant mens Stray har vært utenriksminister.
21.Det nordgående vogntoget fikk sleng på hengeren som traff fronten på den møtende bilen.
22.Dette førte til at tilhengeren som var lastet med finerplater veltet, og platene traff en møtende bil slik at bilens fører og en passasjer ble drept og en annen hardt skadet.
23.Eieren Johannes Kvaale Roalfsen ble påkjørt av en møtende bil som var kommet ut av kontroll.
24.En bil som kom nordfra på E6 kjørte inn i en bil som hadde stoppet opp for møtende trafikk, for å kjøre inn på bensinstasjonen.
25.Enkelte velger derfor bevisst å kjøre i høyre felt, av frykt for møtende trafikk i det omdiskuterte midtfeltet.
26.For møtende biler, vil de nye lyktene arte seg som kraftige parkeringslys - de blender ikke !
27.Føreren av den ene av personbilene fikk et illebefinnede, bilen kom ut av kontroll, og kolliderte med en møtende bil.
28.Føreren mistet kontrollen over bilen i en sving, og bilen støtte sidelengs mot en møtende lastebil.
29.Føreren og en passasjer i den møtende bilen ligger hardt skadet på Nordland sentralsykehus i Bodø.
30.Han ble anholdt ved Furulund kro i Stokke med svært høy promille, slik at han holdt på å kollidere med en møtende bil.
Your last searches