Norwegian-French translation of maniert

Translation of the word maniert from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

maniert in French

maniert
oppførendeadjective maniéré, affecté
Anagrams of maniert
Similar words

 
 

More examples
1.Av og til kan hans menneskeglede virke maniert, men" 1910" er et fint balansert stemningsbilde, og den salmelignende" Tiden Står Stille" priser undringen med nesten sakrale overtoner.
2.Figurstilen kan virke eksaltert, i tegninger sogar maniert i sitt gjentatte spill av drodlende sløyfer mot spente buelinjer.
3.Minst vellykket var kanskje" Blumenstück" og" Arabeske" av Schumann, hvor utøverens foredrag ble så maniert at den melodiske flyt stoppet opp og gav musikken et noe stereotypt preg.
4.Nå kan det virke maniert, krampaktig at skuespillerne skal gå ut av spillet og henvende seg direkte til publikum.
5.Ta ansiktsløftninger og hårtransplantasjon, kritisere hver bevegelse jeg gjør og bli maniert ! sier Bagneris, en uvanlig lite selvopptatt person innen teaterverden.
6.Dette er en tolkning så slående, individualistisk uten å bli maniert, temperamentsfull uten å være egensindig, en tolkning som er ærlig nok til å riste av seg alle forslitte annenhåndstolkninger, den går rett ned i partituret og kommer opp igjen med fullstendig spontanitet.
7.Bedre balanse registrerer vi i" Quiet Times", men allikevel irriterer Carter tidvis ved stadige gjentagelser av samme bassfigur, og den særegne klangen i instrumentet virker maniert og anmassende når man først har hengt seg opp i det.
Your last searches