Norwegian-French translation of massere

Translation of the word massere from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

massere in French

massere
kropsspleieverb masser
More examples
1.Jeanette våkner av at bein og armer dovner bort, i perioder må jeg stå opp hver natt for å massere henne.
2.Parkerte samme sted som sist, tok sol og lot seg massere, gikk den samme ruten til butikken.
Similar words

 
 

massere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) masseremasserendemassert
Indikative
1. Present
jegmasserer
dumasserer
hanmasserer
vimasserer
deremasserer
demasserer
8. Perfect
jeghar massert
duhar massert
hanhar massert
vihar massert
derehar massert
dehar massert
2. Imperfect
jegmasserte
dumasserte
hanmasserte
vimasserte
deremasserte
demasserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde massert
duhadde massert
hanhadde massert
vihadde massert
derehadde massert
dehadde massert
4a. Future
jegvil/skal massere
duvil/skal massere
hanvil/skal massere
vivil/skal massere
derevil/skal massere
devil/skal massere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha massert
duvil/skal ha massert
hanvil/skal ha massert
vivil/skal ha massert
derevil/skal ha massert
devil/skal ha massert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle massere
duville/skulle massere
hanville/skulle massere
viville/skulle massere
dereville/skulle massere
deville/skulle massere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha massert
duville/skulle ha massert
hanville/skulle ha massert
viville/skulle ha massert
dereville/skulle ha massert
deville/skulle ha massert
Imperative
Affirmative
dumasser
viLa oss massere
deremasser
Negative
duikke masser! (masser ikke)
dereikke masser! (masser ikke)
Your last searches