Norwegian-French translation of matte

Translation of the word matte from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

matte in French

matte
hjemmeinnredning noun tapis [m]
Synonyms for matte
Derived terms of matte
More examples
1.Arbeid og Haab" står det på skolefanen, og idet vi passerer fasaden mot Bogstadveien og stirrer inn i dette mareritt, hvor vi måtte tilbringe syv lange barndomsår med skolebespisning i kjelleren, oppdager vi de matte vinduene i en annen kjeller, der dusjanlegget befinner seg.
2.Den gangen du tittet ut av vinduet og fikk så innmari lyst til å dra til byen, titte på jentene, spise is og kose deg istedenfor å ha matte på skolen ?
3.Det første de nye studentene møter når de kommer hit til fakultetet, enten de skal studere biologi eller informatikk (data), er gigantforelesninger i matte.
4.Hele 40 prosent av studentene faller fra det første semester, hvor examen philo sophicum og grunnkurs i matte er obligatorisk.
5.Jeg leser matte og forberedende fordi jeg synes det er morsomt og interessant.
6.Jeg rakk ikke å lese ut boken i helgen, jeg, Frøken, sier Cecilie og ser på Frøken med matte, halvåpne øyne.
7.Da vannbaserte, matte malinger ble lansert for endel år siden, var det ikke helsefaren man tenkte på.
8.De inneholder ofte slipemidler, og kan efterlate seg matte flater.
9.Det er ikke mye sollys som slipper inn gjennom de matte vindusrutene.
10.For kvinnene ser detaljbearbeidelsen ut til å bli mer kontrastrik, for eksempel kontraster mellom matte og høypolerte overflater eller siselerte og hamrede deltaljer.
11.Friere virket Rustad i sin ledelse av Leonard Bernsteins" Chichester Psalms" fra 1965, friskt, rytmisk intenst, sterkt Strawinskypåvirket og med enkelte litt matte partier innimellom.
12.Gjør matte til en lek.
13.Han plasserte gjerne kameraøyet i øyenhøyde for den som sitter på en matte i et japansk hjem, som gjest, og ubevegelig observerer det som skjer, et uttrykk for buddhismens" mono no awarëbegrep, den sympatiserende melankoli over tingenes iboende ondskap som fører til at man sluttelig hever seg over det hele.
14.I sonatene av Schumann og Beethoven derimot ble de musikalske konturene for matte.
15.Litt matte og tomme sitter vi tilbake.
16.Matte og blasse plastbåter har vi vel sett alle sammen, men de færreste vil ha merket seg at slike" slitte" båter påfallende ofte er blå eller grønne.
17.Men den norske styrophorboksen, med en matte som absorberer vannet, har revolusjonert også den amerikanske tenkning.
18.Men matte er ofte uvurderlig for videre studier.
19.Men som flere andre kritiserte han selve studieopplegget, hvor studentene er nødt til å ta forberedende og grunnkurs i matte.
20.Novembertåke, yr i luften, matte gatelykter speiler seg i våt asfalt.
21.Ta på sommerklær - og naturligvis glede seg over kameratene som de visste strevet med matte.
22.Til tross for at det har innløpt positive økonomiske rapporter fra de børsnoterte selskapene med jevne mellomrom tidlig på sommeren, har den meget usikre og matte stemningen blant investors i USA fått en stadig sterkere innvirkning på vårt hjemlige marked.
23.Vi, som hadde Ng som toppkarakter i matte i sin tid ?
24.Vi har engelsk og sløyd og matte også, jeg liker i grunnen nesten alle fag, når jeg tenker efter.
25.Ørene virket grå og matte.
26.Nuggen" i matte og" Meget" i fotball er bare en morsomhet.
27.Og vore ortodoxe præster nu om dagen, - de kan undertiden være ganske flinke til at fremstille syndens psykologi ; men skal de skildre troens liv, så bliver de matte i farverne og traditionelle i udtrykkene.
28.Brian : en faglig ener, naiv i sin verden av matte og fysikk.
29.BryteVM i Sofiemyrhallen på Kolbotn er i gang, og polakken Bodgan Daras (bildet) innledet det hele på matte to i formiddag med en solid seier over" efteranmeldte" Jose C. Gonzales fra Cuba.
30.Det kan nok være hardt for folk godt oppe i bestefarsalder å ta fatt på bøkene igjen," matte" og fremmedsprog for eksempel.
Similar words

 
 

matte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) mattemattendemattet
Indikative
1. Present
jegmatter
dumatter
hanmatter
vimatter
derematter
dematter
8. Perfect
jeghar mattet
duhar mattet
hanhar mattet
vihar mattet
derehar mattet
dehar mattet
2. Imperfect
jegmattet
dumattet
hanmattet
vimattet
deremattet
demattet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde mattet
duhadde mattet
hanhadde mattet
vihadde mattet
derehadde mattet
dehadde mattet
4a. Future
jegvil/skal matte
duvil/skal matte
hanvil/skal matte
vivil/skal matte
derevil/skal matte
devil/skal matte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha mattet
duvil/skal ha mattet
hanvil/skal ha mattet
vivil/skal ha mattet
derevil/skal ha mattet
devil/skal ha mattet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle matte
duville/skulle matte
hanville/skulle matte
viville/skulle matte
dereville/skulle matte
deville/skulle matte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha mattet
duville/skulle ha mattet
hanville/skulle ha mattet
viville/skulle ha mattet
dereville/skulle ha mattet
deville/skulle ha mattet
Imperative
Affirmative
dumatt
viLa oss matte
derematt
Negative
duikke matt! (matt ikke)
dereikke matt! (matt ikke)
Your last searches