Norwegian-French translation of medium

Translation of the word medium from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medium in French

medium
spiritualisme - mannnoun médium [m]
  spiritualisme - kvinnenoun médium [f]
Synonyms for medium
Derived terms of medium
Similar words

 
 

More examples
1.Da Bernanos skrev denne fremtidsvisjon av et samfunn uten Gud, uten kjærlighet, truet av alkoholens, narkotikaens og selvmordets svøpe, fortalte han at han hadde følelsen av å føre pennen for en annen, av å være et medium.
2.Det har aldri skjedd at et medium har slått ut et annet.
3.Flere av intervjuobjektene fremholdt at annonsørene nå blir tvunget til å bruke postkassen som det eneste riksdekkende medium fordi adgangen til de riksdekkende etermediene ikke er til stede.
4.Har ikke finsk fjernsynsteater, Deres eget medium, en stor del av skylden for det ?
5.Hvordan har du klart å føre et korrekt sprog i alle disse årene i et så avslørende medium som radio ?
6.Ikke noe annet medium kan konkurrere med boken når det gjelder anvendelighet, holdbarhet, uunværlighet i læreprosessen og evne til å stimulere vår fantasi, fremholdt Giæver, som forøvrig karakteriserte begrepet" det papirløse samfunn" som rent tøv.
7.Intet medium har vært mer kommersielt og toppidrettsorientert enn NRKTV.
8.Jeg har ingen erfaring med radioarbeide, det er jo TV som var mitt medium, minner den tidligere TVvertinnen om og forteller at det har vært trivelig å være på Marienlyst og mimre om gamle dager sammen med tidligere kolleger.
9.Men De er vel enig i at også uskyldige rammes når De retter kritikken mot navngitte personer på skjermen, i det uhyre eksponerende medium TV er !
10.Men er ikke en utstilling i seg selv nokså stillestående som medium ?
11.Musikk er et ypperlig medium å presentere mine tanker i, sier Nina.
12.Når man har funnet et medium, må man være tro mot det.
13.Og aldri mer skal vel Gunnar Gran formidle slike lyriske perler i et så inderlig tregt medium som avis ?
14.Prøver du å opptre annerledes enn du er i virkeligheten, vil du oppleve at et medium som TV er uhyre avslørende, understreker hun.
15.T. S. Eliot mente han selv var" medium" ?
16.TV er ikke et medium jeg føler meg hjemme i.
17.Vi har latt tre instruktører i forskjellige aldergrupper velge seg hvert sitt Ibsenstykke for å tiltrettelegge dem spesielt med tanke på vårt medium, forteller Skavlan, og røber at flere gamle klassikere skal iføres ny, lyttervennlig drakt," skreddersys" for øret.
18.Vi i ukepressen finner at dette er en naturlig utvikling fordi ukebladene treffer hele landets befolkning, sa Svensen og fremholdt at ukepressen er blitt et ledende medium for annonser med informasjon om holdninger, rettigheter og plikter.
19.Biffen var noe i underkant av 200 gram, godt hengt ytrefilet som ble bestilt rå, men servert medium stekt - mens vår egen chowchow nok kunne vært litt mer spennende krydret.
20.Bildet som medium er det i og for seg ikke noe galt med så lenge vi er klar over dets direkte og sterke virkninger.
21.Dag Solstad er et skrivende menneske, det muntlige er ikke hans medium.
22.Dagens avis vil fortsatt være det dominerende medium, men ny teknologi åpner for nye utviklingsmuligheter.
23.Dagsavisen fortsatt det dominerende medium, fastslår Aftenpostens nye adm. direktør Gunnar E. Wille.
24.Datamaskinen er det nyeste medium som melder seg.
25.Dei skiftande forteljegrepa utnyttar røynslene frå det viktigaste episke medium i vårt hundreår : filmen.
26.Den 7. oktober ifjor og de påfølgende dager bragte radio og fjernsyn som første medium Geir Karlsens beskyldning om at fotballpresident Eldar Hansen hadde betalt Geir Karlsen 10 000 svarte kroner for 14 år siden.
27.Dessuten får man en billett i medium prisklasse til både Staatsoper og Volksoper.
28.Dessverre er jeg for gammel til å spille hovedrollen selv, forteller von Sydow, som denne våren skulle ha vært i Kenya for sin gode venn Bergmannfotografen Sven Nykvist, som også tenker på å debutere som filmregissør.Nykvist er sønn av svenske Kongomisjonærer og har fra den tiden med seg en historie som egner seg for hans medium.
29.Det britiske filminstituttets kresne medlemmer stemte for noen år siden Ozu frem som en av århundrets største kunstnere i hvilket som helst medium og land.
30.Det er derfor utidig av et menighetsblad å bruke sitt troverdige medium til å spre uriktige opplysninger.
Your last searches