Norwegian-French translation of medmenneske

Translation of the word medmenneske from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

medmenneske in French

medmenneske
generellnoun semblable [m]
Synonyms for medmenneske
Similar words

 
 

More examples
1.Det enestående ved Kristus er at han ikke bare var et stort medmenneske i sin samtid.
2.En varm bok, hvor Liv Ullmann plasserer seg selv midt i verdens menneskemylder som skuespillerinne, kjendis, medmenneske og en elskende kvinne, røber Peder Cappelen.
3.Lojal mot sitt eget parti, og et godt medmenneske overfor folk fra andre partier.
4.Men det er vel langt lettere å opptre moralsk som forfatter, og forøvrig også som leser, enn et kjempende medmenneske i det virkelige liv ?
5.DET er ingen tvil om at det er blitt vanskeligere å være et kjempende medmenneske, fremholder Eitinger.
6.Datamenneske eller medmenneske ?".
7.De er nok fysisk tilstede, men tankene er langt avgårde og bare sjelden har de et medmenneske å snakke med.
8.De som ville minnes en god kamerat og et idealistisk medmenneske, har forenet sine krefter i et minnesmerke som peker fremover, som minner oss om de oppgaver som ligger og venter på oss alle, sa Killi bl.a. i sin takketale.
9.Den andre av Leo Eitinger (f. 1912), og heter" Datamenneske eller medmenneske ?".
10.Du som leter efter et konkret ansikt for din Frelser, møter det ufeilbarlig der hvor ditt medmenneske er undertrykt og urettferdig behandlet.
11.En samvittighetsfull innsamling av dokumentasjonsmateriale forenes med et møysommelig praktisk arbeide for hvert enkelt forfulgt medmenneske som det lykkes å skaffe rede på.
12.Et godt medmenneske overfor folk fra andre partier.
13.Et medmenneske som snakker til oss.
14.Evelyn Waughs" Brideshead" i 11 episoder, eller Olav Duuns" Medmenneske" i fire, forøvrig to av mine favorittserier, var basert på bøker.
15.Han er følelseskald og et dårlig medmenneske.
16.Her har du ikke bare full anledning, men også direkte oppfordring til å gi et medmenneske en klem - uansett vedkommendes alder eller kjønn - så snart en spontant og tydelig gjengjeldt sympati oppstår.
17.I sitt foredrag vil Eitinger behandler temaet" Datamenneske eller medmenneske".
18.I telefonen hos Kirkens SOS finner de et medmenneske som er villig til å lytte, og de kan få være anonyme med sine problemer.
19.Ikke bare som forbruker, men som enkeltindivid og medmenneske.
20.MEDMENNESKE ?
21.Man antok at hun var frustrert av motgang og forsakelser, at hun levde isolert og manglet stimulans, og at hun skaffet seg kompensasjon for det på denne grusomme og makabre måten, at hun kjente en slags sadistisk nytelse - som muligens var seksuelt preget hver gang hun klarte å utsette et medmenneske for en av sine opprivende beskjeder.
22.Men det er stor forskjell på systematisk å flykte fra en ubehagelig virkelighet i motsetning til å ta opp den store utfordringen det er å være et medmenneske i en verden som vår.
23.Men hans tro på hva han kalte det moralsk ansvarlige medmenneske gjorde inntrykk ihvertfall på undertegnede.
24.Men jeg gjør det fordi jeg, og mange med meg, vet at hun er en dyktig person som har utrettet mye som politiker, som samfunnsengasjert medmenneske og som stortingsrepresentant.
25.Ragnhild Vannebo har skrevet stykket, en monolog basert på tekster fra Olav Duuns" Medmenneske".
26.Samtidig som han fremfor alt er et varmt medmenneske.
27.Som instruktør har han blant mange andre oppsetninger signert Olav Duuns" Medmenneske", Harold Pinters" Fødselsdagsselskapet"," Peer Gynt" og Herman Wessels" Kierlighed uden Strømper".
28.Telefonvenner som har påtatt seg denne oppgaven, gir uttrykk for glede over å kunne hjelpe et medmenneske.
29.Ved hans bortgang har vår kirke mistet en fin kristen personlighet og et godt medmenneske.
30.Vi kan si at det foregår en humaniseringsprosess fordi våre kunnskaper om barnet som medmenneske og en del av menneskeheten, er stigende.
Your last searches