Norwegian-French translation of melankoli

Translation of the word melankoli from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

melankoli in French

melankoli
psykologinoun mélancolie [f]
  kjenslemessig tilstandnoun mélancolie [f], bourdon [m (informal)], déprime [f (informal)]
  kjenslernoun mélancolie [f]
Synonyms for melankoli
Similar words

 
 

More examples
1.Den er derfor minst av alt preget av koketteri, men mest av den gjennomskuende melankoli som :" oversatt til det kunstneriske, heller higer mot stillebenet enn slagmaleriet som form", og hvor virkemidlene heller er" balansens ro, en viss gratie, harmonisk atmosfære" - men han erkjenner også at dette mest lar seg sammenligne med den stillhet som hersker i en orkans sentrum.
2.Denne motsetningen spilles ut i en stille melankoli over de gleder han ikke riktig våget å ta med seg.
3.En gjennomgangsfølelse av melankoli bor i dem.
4.Fra førstesatsens enkle, men rytmisk aparte tema, svellet musikken opp til et fyldig klangpanorama der den slaviske melankoli får utfolde seg i relieff til mer dramatiske og lidenskapelige høydepunkter.
5.Gretelill Tangen er en poetisk lysende Aksinja, med en genuin melankoli.
6.Han plasserte gjerne kameraøyet i øyenhøyde for den som sitter på en matte i et japansk hjem, som gjest, og ubevegelig observerer det som skjer, et uttrykk for buddhismens" mono no awarëbegrep, den sympatiserende melankoli over tingenes iboende ondskap som fører til at man sluttelig hever seg over det hele.
7.Hovedverket var Rachmaninovs symfoni nr. 2 emoll fra 1897, mesterlig utformet, rikt på romantisk sødme og velklang, men i hovedsak en annenhånds tysk senromantikk tilsatt en porsjon slavisk melankoli.
8.Hun var et oppkomme av gjøglerglede, av stille melankoli, av snerten parodi og fandenivoldsk karikering.
9.Kameraet bryter seg suggrererende gjennom et fengselslignende vindu og ut i et landskap hvor det er lyst, varmt, nesten vektløst - en tilstand langt borte fra filmdikterens sedvanlige melankoli.
10.Melankoli - et litografi fra 1970 - kunne også båret titelen" Goethe i romalderen" eller" Ånd og teknikk".
11.Men bak den sprudlende vin og de mange forkledninger lurer en viss melankoli.
12.Men er ikke melankoli som fenomen også et stadium av kjærlighetens og den skapende strebens fortvilelse ?
13.På andre mennesker ville kanskje ikke mine opplevelser ført til depresjon, jeg har antageligvis anlegg for melankoli.
14.Som hos Tsjekhov dreier det seg om en komedie med sterkt tragiske undertoner - man kunne gjerne karakterisere" Skogen" som en komedie om det tragiske, med en klangbunn av russisk melankoli.
15.kan være vakkert, men likevel fylt av melankoli i alle stadier.
16.trekk i hans kunst og personlighet, den desperate balansegang mellom grunnleggende melankoli og overlevelsesbejaende" munterhet".
17.En dyp melankoli gjennomstrømmer den som fikk oppleve ham.
18.En liten følelse av melankoli sniker seg med på runden i Norsk Sjøfartsmuseum på Bygdøy.
19.Følelseinnholdet er av en stille melankoli, enslags elegisk surrealisme.
20.Kanskje visste ikke alle at Halfdan Rasmussen eide dette talentet for melankoli, han som helst har latt seg bemerke som standhaftig frihetsforkynner under krigen og som underfundig lekende poet siden.
21.Likevel finner vi altså dypere klager av melankoli enn vi er vant til, ikke minst formidlet gjennom Svein Gundersens meget profesjonelle musikk som også har lånt øre til Leonard Cohens nesten religiøse farvede tristesse.
22.Man skulle tro at tristessen ville ta fullstendig overhånd om foreldrene til et slikt barn også var preget av melankoli.
23.Men den er som nevnt også trukket gjennom et filter av tristesse og melankoli.
24.Narrens melankoli Jeg savner Sverre Udnæs veldig, som instruktør og som venn.
25.På den ene side lyse og fremtidsrettede visjoner og optimisme, på den annen side dyp melankoli og depresjoner.
Your last searches