Norwegian-French translation of menneskelig

Translation of the word menneskelig from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

menneskelig in French

menneskelig
generelladjective humain
Derived terms of menneskelig
Examples with translation
Det er menneskelig å feile.
Similar words

 
 

More examples
1.Amadeus" er Milos Formans mesterlige (og kjølige) gjendiktning for stort lerret av Peter Shaffers kontroversielle skuespill, hvor Mozart fremstilles som menneskelig meget umusikalsk.
2.At menneskelig vennskap ikke kan overleve tredve sølvpenger, har Gud eftertrykkelig bevist", sier forfatteren.
3.Det er sikkert menneskelig å glemme hva som ligger i gamle og nedstøvete kartonger i kjellere og på loft, og det er kanskje ikke så klanderverdig om noen tilfeldige oppryddere faller for fristelsen til å ta med seg en kartong eller to fordi dokumentene fortoner seg spennende.
4.Det som har skjedd er sjokkerende og opprørende, men det er også menneskelig tragisk.
5.I en rapport som av Den britiske legeforening er blitt karakterisert som" utmerket, forstandig og menneskelig" anbefaler Warnockkomiteen at forskning på menneskelige embryo (foster) kan tillates opptil 14 dager.
6.Ingen oppriktig menneskelig stemme bør kveles.
7.Kan menneskelig vennskap overleve ikke tredve, men en søvlmynt ?
8.Kultur" i denne forstand har å gjøre med arbeidsmåte, indre atmosfære og menneskelig samkvem i bedriften.
9.Man kan kanskje kalle meg overbegeistret, men i Knut Ødegård ser jeg en slik menneskelig verdighet og storhet at jeg blir trist når jeg tenker på hvor sjelden man finner slike kvaliteter i mitt eget lands og sprogs lyrikk," skriver Bricks anmelder.
10.Mangler menneskelig varme"," Et moderne menneske som mer ligner en datamaskin".
11.Muligens var det beste Kirken idag kunne gjøre å skape blomstrende oaser, selv om dette menneskelig, sjelesørgerisk og kirkelig sett ville føre med seg at det ble mange og vidstrakte ørkenområder innimellom".
12.Når Petter Moen gjennomlider sin eksistenskrise og hensynsløst og ærlig åpner seg for den religiøse problematikk, feirer han midt i fornedrelsen en usynlig menneskelig triumf.
13.Over byer" er en kabaret til å bli glad av - fordi den er så klok, menneskelig og kunstnerisk sikker.
14.På 40tallet hadde bildene mine stor skarphetsdybde, men svært lite menneskelig dybde," mente han senere.
15.Ressurser" dekker så mangt, både økonomisk og menneskelig.
16.Vi går en fremtid i møte hvor mange ikke er i menneskelig kontakt med andre enn sine dataskjermer 40 timer i uken.
17.(New York Times) Tamilske teplukkere fra Sri Lanka, krigstrette kurdere fra Beirut, arbeidsledige ghanesere, pakistanske narkotikalangere og tenåringer som har flyktet fra Iran for å slippe militærtjeneste - som en menneskelig tidevannsstrøm fra Den tredje verden ankommer de VestBerlin.
18.Arbeidsledighet er uakseptabelt for den enkelte og for samfunnet, både menneskelig og økonomisk.
19.Dessuten er det nok for dårlig menneskelig kontakt.
20.Det er menneskelig, sier hun.
21.Det er nok et nederlag, men det behøver ikke bety et menneskelig nederlag.
22.Det er vanskelig å finne den rette balansen mellom ren kynisme og menneskelig engasjement, vedgår han.
23.Det er vesentlig at man makter å skape tillit og menneskelig kontakt.
24.Disse høyteknologikortene gjør utviklingen på teknologiområdet mer menneskelig for folk flest.
25.Generelt har jeg blitt bedre fysioterapeut, mer menneskelig.
26.Ikke minst avspeiler dette en massiv folkevalgt vilje til å gjøre det som står i menneskelig makt når det gjelder sikring av liv og helse i oljevirksomheten, sa Mauritzen, som mente at" Kielland"katastrofen dannet et skille i vår unge oljealder.
27.Jeg kan ikke tillate at dere blir ledet til å tro at Castro er menneskelig, sa han, uten å legge skjul på at han var takknemlig over å befinne seg på amerikansk jord.
28.Jeg tror det her dreier seg om en tragisk skjebne, en intellektuelt og menneskelig ubrukt kvinnebegavelse.
29.Jo mer komplisert samfunnet blir, desto viktigere blir det å bruke menneskelig innsikt når vi styrer utviklingen.
30.Men, sier hun - det er et meget stort og alvorlig problem i menneskelig målestokk.
Your last searches