Norwegian-French translation of minne

Translation of the word minne from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

minne in French

minne
generellnoun souvenir [m]
  erindring noun souvenir [m]
  hjernenoun mémoire [f]
  frafallenoun mémoire [f]
  mental aktivitetnoun réminiscence [f], souvenir [m]
  generellnoun souvenance [f (formal)], souvenir [m], remémoration [f (formal)]
  databehandling noun mémoire [f]
  formålnoun souvenir [m], mémento [m]
Synonyms for minne
Derived terms of minne
More examples
1.Akkurat det har nok de fleste chilenere i friskt minne.
2.Hedensk sol" kan i sitt kraftige, frie formsprog minne om en maler som Alan Davie, en uttrykksform som idag er nesten fortrengt.
3.Hedensk sol" vil kunne minne om en kunstner som Allan Davie, hvis bilder vi kjenner her hjemme.
4.Hvem skal få dette minne når klassen sier adjø og går videre til ungdomsskolen fra høsten ?
5.Jeg må bare minne om at Kr.F. gjentagne ganger har tatt opp disse problemer - og helt uavhengig av den aktuelle begivenhet.
6.La meg da få minne om at vi hadde en uvanlig vekstperiode på 70tallet, at 300 000 nye kom i arbeide, og at arbeidsledigheten var 26 000 da Arbeiderpartiet forlot regjeringskontorene.
7.Meningen med den siterte passus er å minne om at Kirken ikke må assosiere seg med noe bestemt politisk parti men må stå fritt i å kritisere et parti selv om vedkommende parti kaller seg kristelig.
8.Naturtilstanden", slik Rousseau tenker seg den, kan minne om Edens have i Bibelen, men den er hos ham strengt tatt hverken sted eller tidsfase.
9.Nei, da ville jeg bare forårsaket kaos", repliserte prinsessen av Wales, med tidligere skiferier i minne.
10.Når jeg er inne på legeforeningens president, vil jeg minne om at jeg selv har vært trygdesjef i Skien, mens han var turnuskandidat ved sentralsykehuset i Skien.
11.Når jeg først er inne på Lægeforeningens president, vil jeg minne om at jeg selv har vært trygdesjef i Skien mens han var turnuskandidat ved Sentralsykehuset i Skien.
12.Politikerne unnlater ikke å minne oss om de mange uløste oppgavene.
13.Selv påpeker Rommetvedt at kravet til samling kan minne om laftet tømmer.
14.Slikt gjestebud hadde det ikke vært i manns minne, og det gikk store ord om det i alle bygdelag i lange tider efterpå.
15.Tornefuglene" er en slektsroman, som i mangt kan minne om" Tatt av vinden".
16.Vi trenger Olavs minne som inspirasjon og mot med oss inn i en tid der kollektiv gråhet i dataspråk og popkultur utvisker nasjonens grenser og gjør sinnene arme.
17.Ære være deres minne.
18.(UPI) Sir Richard Stone ved Cambridge universitet i Storbritannia er tildelt Økonomiprisen til Nobels minne, opplyser Det kongelige svenske videnskapsakademi.
19.Alt dette kan jo minne mye om en ukes intensivt forsvarskursus ?
20.Bautaen står til minne om våre landsmenn som kjempet for frihet, sa Kongen.
21.De er livredde for hender, enhver berøring vil minne om torturen.
22.Det bildet fikk dronning Margrethe som et minne fra Bergen og meg da hun var på besøk nylig.
23.Det er grunn til å minne om at den tidligere Arbeiderpartiregjeringen hadde som mål 165 000 elevplasser ved skolestart høsten 1986.
24.Det er grunn til å minne om at tre offentlige utvalg har anbefalt reklamefinansiering av de nye medietilbud.
25.Det er også grunn til å minne om at samer gjennom århundrer har vært gjenstand for undertrykkelse og rasistiske utfall fra såvel svensker som nordmenn.
26.Det er på sin plass å minne om de utallige uttalelser fra norske utenriks og forsvarsministre i 60årene om at enhver forandring i Finlands status, ville tvinge Norge til å revurdere sin basepolitikk.
27.Det er vemodig for meg å tenke på at for 100 år siden idag stod min morfar på denne scenen og spilte Jeppe til Holbergs 200års minne.
28.Det har litt å gjøre med det at jeg engang hadde en båt med navn efter en annen dag, sier Peter Røren, men dessuten er det til minne om Robinson Crusoes tjener og venn.
29.Det kan være meningsforskjeller underveis, men la meg minne om hva våre to stortingsrepresentanter er enige om.
30.Det kunne like gjerne vært meg, tilføyer han, og legger ned vakre blomster til minne om sine falne venner.
Similar words

 
 

minne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) minneminnendemint
Indikative
1. Present
jegminner
duminner
hanminner
viminner
dereminner
deminner
8. Perfect
jeghar mint
duhar mint
hanhar mint
vihar mint
derehar mint
dehar mint
2. Imperfect
jegminte
duminte
hanminte
viminte
dereminte
deminte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde mint
duhadde mint
hanhadde mint
vihadde mint
derehadde mint
dehadde mint
4a. Future
jegvil/skal minne
duvil/skal minne
hanvil/skal minne
vivil/skal minne
derevil/skal minne
devil/skal minne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha mint
duvil/skal ha mint
hanvil/skal ha mint
vivil/skal ha mint
derevil/skal ha mint
devil/skal ha mint
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle minne
duville/skulle minne
hanville/skulle minne
viville/skulle minne
dereville/skulle minne
deville/skulle minne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha mint
duville/skulle ha mint
hanville/skulle ha mint
viville/skulle ha mint
dereville/skulle ha mint
deville/skulle ha mint
Imperative
Affirmative
duminn
viLa oss minne
dereminn
Negative
duikke minn! (minn ikke)
dereikke minn! (minn ikke)
Your last searches