Norwegian-French translation of mishandle

Translation of the word mishandle from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mishandle in French

mishandle
mishandleverb abuser de, maltraiter, brutaliser
Synonyms for mishandle
Derived terms of mishandle
Anagrams of mishandle
More examples
1.Et flertall av de foreldre som står i fare for å mishandle sine barn, søker hjelp enten på forhånd før det er skjedd eller underveis for å få hjelp til å holde opp.
2.Han opplyste blant annet at moren til tider kunne straffe og mishandle guttene på" det groveste".
3.I 1976 drepte Goode en ni år gammel gutt, men han skrøt av sine" bedrifter" og sa så sent som onsdag at han fremdeles kunne tenke seg å mishandle mindreårige gutter.
4.I Afghanistan forsøker myndighetene å skremme geriljaen til å legge ned våpen, ved å mishandle antatte motstandere, barn, kvinner og gamle.
5.Det bød på de mest rystende scener i prosessen hittil da professor Byrdy - en spinkel, 75 år gammel kvinne - langsomt tok opp av en pappkartong de forskjellige gjenstandene som ble brukt til å mishandle pateren.
6.Det å bruke Gud til å nedverdige og mishandle andre er å bryte kjærlighetsbudet og det ekteskapsløftet mannen engang avla om å elske og ære sin hustru.
7.En politimann hevdet ifølge avisen at han så en kollega grovt mishandle en beruset mann i en celle i Grønland politistasjon på politihuset i Oslo.
8.Ja ofte er det slik at den som selv er blitt mishandlet fortsetter å mishandle egne barn.
9.Jeg" forbiser" at" volden går nedover, at kvinner som blir mishandlet selv har en tendens til å mishandle sine barn".
10.Når det for eksempel står at suppen holdes på kokepunktet i to timer, har det forbindelse med det som franskmennene kaller å" mishandle suppen med gaffel".
11.Politifolkene truet med å mishandle Carunas hustru seksuelt og spyttet på ham.
Similar words

 
 

mishandle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) mishandlemishandlendemishandlet
Indikative
1. Present
jegmishandler
dumishandler
hanmishandler
vimishandler
deremishandler
demishandler
8. Perfect
jeghar mishandlet
duhar mishandlet
hanhar mishandlet
vihar mishandlet
derehar mishandlet
dehar mishandlet
2. Imperfect
jegmishandlet
dumishandlet
hanmishandlet
vimishandlet
deremishandlet
demishandlet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde mishandlet
duhadde mishandlet
hanhadde mishandlet
vihadde mishandlet
derehadde mishandlet
dehadde mishandlet
4a. Future
jegvil/skal mishandle
duvil/skal mishandle
hanvil/skal mishandle
vivil/skal mishandle
derevil/skal mishandle
devil/skal mishandle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha mishandlet
duvil/skal ha mishandlet
hanvil/skal ha mishandlet
vivil/skal ha mishandlet
derevil/skal ha mishandlet
devil/skal ha mishandlet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle mishandle
duville/skulle mishandle
hanville/skulle mishandle
viville/skulle mishandle
dereville/skulle mishandle
deville/skulle mishandle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha mishandlet
duville/skulle ha mishandlet
hanville/skulle ha mishandlet
viville/skulle ha mishandlet
dereville/skulle ha mishandlet
deville/skulle ha mishandlet
Imperative
Affirmative
dumishandl
viLa oss mishandle
deremishandl
Negative
duikke mishandl! (mishandl ikke)
dereikke mishandl! (mishandl ikke)
Your last searches