Norwegian-French translation of mistolkning

Translation of the word mistolkning from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mistolkning in French

mistolkning
generellnoun fausse interprétation [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det er blitt hevdet at LugnePoës iscenesettelse ikke bare ga datidens publikum et skjevt bilde av Ibsens realistiske dramatikk, men at den faktisk bidro til en generell manglende forståelse og mistolkning av ham i Frankrike ?
2.Dette vil sikkert mange være enige i, men derfra til at" ny teknologi er en fare for ytringsfriheten", ja, det håper jeg, og mange med meg, må bero på en mistolkning av den tidligere formann i den stortingskomite som også har ansvaret for den høyere teknologiske undervisning og forskningspolitikken her i landet.
3.Og alt snakk om indre konflikter er fordreining eller mistolkning av mitt ønske om at alle synspunkter blir lagt åpent frem i regjeringen.
4.På grunn av mistolkning av den foreskrevne dosen, fikk pasitenten to ganger 20 milligram morfin - tidobbelt av det som var foreskrevet.
Your last searches