Norwegian-French translation of murbrekker

Translation of the word murbrekker from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

murbrekker in French

murbrekker
historienoun bélier [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Hun har forresten vært noe av en murbrekker på sin litt kvitrende måte selv.
2.Med bred front, solid faglig tyngde, 650 medlemmer og en frittalende murbrekker i fremste linje, går vokterne av" privatlivets fred" nye og viktige serviceoppdrag imøte.
3.Bak den joviale masken er han en murbrekker av en idrettsleder.
4.Innflytelsesrike kristelige kretser foretrakk imidlertid å kjempe videre for nevndsystemet (som i årene 19641978 faktisk hadde tjent som en murbrekker for abortbølgen) uten noen kritisk eftertanke.
5.Preben Eljkær er en av dem danskene setter sin lit til som" murbrekker" på Lenin stadion mot Sovjet onsdag.
Your last searches