Norwegian-French translation of nasjon

Translation of the word nasjon from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nasjon in French

nasjon
politikknoun nation [f]
Synonyms for nasjon
Derived terms of nasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Et korrupt rettssystem er en moralsk vederstyggelighet og en ulykke for en nasjon.
2.Med unntak av enkelte høyteknifiserte enklaver kunne en hel nasjon av lærere og joggere, sosionomer og gartnere, pleiere og småsyslere utfolde seg i et 324 000 kvadratkilometer stort friluftsmuseum.
3.Men det er naturlig at mistanken rettes mot den nasjon som to ganger har krenket vårt territorium", sier Adelsohn, som sikter til den grunnstøtte ubåten i 1981 og hendelsene i Hårsfjærden året efter.
4.Mødrene" her forsøker også å holde i hevd de gamle nepalske skikker og tradisjoner, så barna kan føle at de både tilhører en familie og en nasjon.
5.Norge ønsker å være en sivilisert nasjon som respekterer Folkeretten.
6.Til de grader feiltolkes de økonomiske realiteter, at en samlet nasjon er i ferd med å kaste seg selv blår i øynene.
7.Vel 200 mennesker var møtt frem ved Abraham Lincolnmonumentet i Frognerparken i det vakre sommerværet for å hylde en av hovedpersonene bak uavhengighetserklæringen som gjorde USA til en nasjon for 208 år siden.
8.(I de fleste tilfellene er bare nasjon og ikke arrangørsted utpekt ennå).
9.Alle er enige om at vi må være konkurransedyktige, men det er langt igjen før vi som nasjon er kommet utover en intetsigende, verbal enighet om at noe må gjøres, sa Karl Glad.
10.Av de mange krefter som har vært med på å skape Amerikas forente stater til en nasjon - og ett folk - finnes det ingen andre krefter som har hatt en større og mer varig betydning enn Bibelen.
11.Den er en analogi mellom den forskremte husmoren i stykket og en liten nasjon som ikke stoler på seg selv.
12.Der er ting vi ikke har lov å glemme som nasjon og som enkeltmennesker, fortsatte han.
13.Dere er alle levende vidner til den alvorlige økonomiske situasjon og den usikkerhet som en udugelig og korrupt ledelse har påført vår høyt elskede nasjon i løpet av de siste fire år, sa han.
14.Det er all grunn til å sette et spørsmålstegn ved forslaget om at en nasjon som plages av et budsjettunderskudd på 200 milliarder dollar årlig, bør sprøyte åtte milliarder dollar inn i MellomAmerika på dette tidspunkt, sier den demokratiske minoritetsleder, senator Robert Byrd.
15.Det er selvfølgelig flere årsaker ; landet har en viktig, strategisk plassering, dessuten er det en nasjon som er høyt respektert i den øvrige vestlige verden.
16.Det hersker selvfølgelig usikkerhet om hva en liten nasjon som vår har å stille opp overfor presset fra omverdenen.
17.En hel nasjon ventet seier idag.
18.En nasjon som ikke mangler detaljer, men som ut av sin detaljrikdom har greid å skape helhet.
19.Idag for tre år siden (23. februar 1981) var en meget kritisk dag for vår nasjon da høyreorienterte offiserer forsøkte å gjøre kupp, sier Oreja.
20.Ingen annen nasjon kan tale på vegne av det palestinske folk.
21.Mens vi tidligere var en nasjon av hjemmebrennere, er dagens nordmenn gjerne medlem av en vinklubb.
22.OPECprisene på olje, dollarkurser (olje selges i dollar) og norsk økonomis begrensede størrelse har gjort Norge til en" nyrik" nasjon.
23.Selvsagt. Hvis en nasjon skal fungere, må den ha mat nok.
24.Skal våre allierte kunne komme oss til unnsetning på en fornuftig måte, må vi som nasjon ha et solid apparat å stå imot de første støytene med.
25.Spesielt i tider med lave konjunkturer forsvarer hver nasjon seg mot naboenes økonomiske aktiviteter.
26.Under militærdiktaturet lå vår politiske kontakt med denne viktige nasjon praktisk talt på et nullpunkt, påpeker han.
27.Vi mener at Norge som nasjon ikke alene bør bære så stor risiko som disse plattformene representerer.
28.Vi sikher ønsker vår egen nasjon, et fritt Khalistan, uavhengig av India.
29.Våre tanker er hos alle medlemmer av den sovjetiske komite i denne sorgens stund for deres nasjon og idrettsutøvende, fremholdt han.
30.ALLE vil ha stor forståelse for en politikk som går ut på å redusere folketallet i denne verdens folkerikeste nasjon.
Your last searches