Norwegian-French translation of nervøsitet

Translation of the word nervøsitet from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nervøsitet in French

nervøsitet
generellnoun nervosité [f], état nerveux [m]
Synonyms for nervøsitet
Similar words

 
 

More examples
1.Når man leter efter symptomer på Graves sykdom, finner man snart referanser til typiske symptomer som økende trettbarhet, hjertebank, svetting, sterk avmagring, rastløshet og nervøsitet.
2.Det hersket en viss nervøsitet i markedet torsdag som følge av dollarens nedgang.
3.Det kan være fristende å fortrenge vonde opplevelser, men resultatet kan bli at plager som nervøsitet, angst og mareritt dukker opp flere år senere.
4.Hadde jeg sagt sannheten ville du mistet melken bare av nervøsitet !
5.Hovedårsaken til dollarnedgangen er den nervøsitet som gjør seg gjeldende i markedet med hensyn til situasjonen i det amerikanske bankvesen, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
6.Litt nervøsitet er imidlertid nødvendig for at man skal yde sitt beste, mener han, og legger til at han langtfra er trett av å spille Marve.
7.Anklagen kan være et uttrykk for en viss nervøsitet i den kubanske ledelsen, sier diplomatiske kilder.
8.Barna reagerer på ustabile forhold i hjemmet ved å bli aggressive, voldsomme, passive, urolige og utvikle tegn på nervøsitet.
9.Barnas nervøsitet forsvant, de ble stadig sterkere, og også moren greide efterhvert å forstå sin mann og bedre sitt forhold til ham.
10.Billettene til New York var sikret efter flere innledende runder og mye nervøsitet.
11.Da var det bare å legge all sjenanse og nervøsitet til side og kaste seg ut i det.
12.De militæres innblanding i valgkampen er bare ett av flere tegn på den nervøsitet som nå kan spores i offisielle kretser over Malufs manglende evne til å samle regjeringspartiet.
13.De store kursbevegelsene for dollar har skapt stor aktivitet og en viss nervøsitet i valutamarkedene, påpekes det fra meglerhold.
14.Den nervøsitet som fredag gjorde seg gjeldende, førte til at mange trakk seg ut av markedet.
15.Den smule nervøsitet som dette måtte avstedkomme ble raskt fjernet ved siste meldepost, en drøy kilometer fra mål.
16.Denne uke vil det vise seg om kursfallet fortsetter, eller om man kun har hatt en reaksjon på den nervøsitet som har hersket på Wall Street i forbindelse med melding om bankproblemer og opptrapping av konflikten IranIrak.
17.Dessuten, behersket nervøsitet preger stemningen.
18.Det er foreløbig uklart om myndighetenes taushet skyldes at man vil avdramatisere faren fra den militante høyrefløyen, eller om det skyldes nervøsitet for at sikkerpolitiets metoder skal skape motvilje hjemme og i nabolandene.
19.Det har vært nervøsitet for at en avtale kunne føre til kapitalflukt og økonomisk ruin.
20.Det internasjonale valutamarkedet var forholdsvis tynt mandag og preget av nervøsitet.
21.Det praktiske arbeide har vært verdifullt, vi lærer å overvinne nervøsitet og lærer bedre å kjenne oss selv.
22.Disse forsikringene har ikke kunnet forhindre at maktovertagelsen skapte en viss nervøsitet innen den internasjonale oljeindustrien.
23.En viss nervøsitet virket kanske inn på den fulle tekniske beherskelse, men på den annen side merket man her en kraft og musikalsk vilje som gjør at vi stiller de største forventninger til hans senere opptredener i denne uken.
24.Gjennom forestillingen fikk man gjennom små glimt inn i bygden se utviklingen fra nervøsitet og prøvetid til den siste sending...
25.Hennes åpenbare utålmodighet og nervøsitet plaget meg der jeg nærmest opprørsk teliet de siste øyeblikkene før jeg igjen skulle tilbake til trelldommen.
26.Hver klesfabrikant kommer til messen med samme nervøsitet som motekongene i Paris til premierekolleksjonene.
27.I det siste har valutamarkedet vært preget av sterk nervøsitet og usikkerhet med hensyn til hvilken politikk de viktigste europeiske sentralbankene ville følge for eventuelt å påvirke dollarens utvikling.
28.Jeg tror det har vært betydelig nervøsitet i lavere instanser for å ta avgjørelser, hvilket igjen har en sammenheng med efterdønningene av kuppet i januar.
29.Jeg var grønn av nervøsitet.
30.Kampene ble preget av nervøsitet og spenning, og det var først i det siste oppgjøret bergenserne klarte å avgjøre det hele til sin fordel.
Your last searches