Norwegian-French translation of nervesystem

Translation of the word nervesystem from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

nervesystem in French

nervesystem
fysiologinoun système nerveux [m]
Derived terms of nervesystem
Similar words

 
 

More examples
1.Et annet nervesystem overvåkning av lufttrafikken er solgt til Heathrow lufthavn ved London.
2.Nei - jeg har et forholdsvis solid nervesystem.
3.Allerede to til seks uker efter befruktningen starter dannelsen av hjertet, det sentrale nervesystem, ryggraden, nyrene og blodårene.
4.Biolog Olaf Skulberg i Norsk institutt for vannforskning sier til Dagbladet at giften angriper lever og nervesystem både hos dyr og mennesker.
5.De øvrige er kreftformer i andre organer, for eksempel hjerne, nyrer, kjønnsorganer, nervesystem og øye.
6.Det befinner seg kun i hodet på hver enkelt eller løper som ladninger gjennom vårt nervesystem, og trer kun frem i handling eller ord.
7.Det er dem som er dualister og mener at" sjel" og legeme er fundamentalt forskjellige, og at det organiske nervesystem bare er noe sjelen så å si" spiller på".
8.Filmen utvikler seg til en forrykende actionøvelse, den er mager og muskuløs og makter å kryste tilskuerens nervesystem på en effektiv måte, om man nå er villig til å la seg rive med av den suggererende guttebokspenningen.
9.Her teller det også med at Karpov er kjent for sitt solide nervesystem, mens Kasparov unektelig er en mer eruptiv natur, som lettere kunne la seg bringe ut av balanse og fatning om det gikk dårlig i starten.
10.Heteslag som følge av væskemangel bryter, som vi har sagt, ned kroppens nervesystem.
11.Hva betyr" den (sosialmoralen, normverket) befinner seg kun i hodet på hver enkelt eller løper som ladninger gjennom vårt nervesystem, og trer kun frem i handling eller ord" ?
12.Kollektivtrafikken utgjør byens nervesystem, til tross for lokale lammelser.
13.Man kan nesten se hvordan Mozarts nervesystem gradvis ødelegges, mens hans legeme fortæres av det sterkt forhøyede stoffskifte.
14.Og disse musklene reguleres av det selvregulerende nervesystem.
15.Og fordi de har ansvar hjemme og fordi det kreves en betydelig arbeidsinnsats av dem der, er iallfall de av dem som bare er utstyrt med et helt vanlig nervesystem, tilbøyelig til å velge arbeidsoppgaver som betyr mindre stress og mindre ansvar enn hva de ellers ville ha hatt kapasitet til.
16.Også med Gullbjørnvinneren" Love Streams" eller" Strømmer av kjærlighet" bryter han den usynlige hinnen mellom sal og lerret, går rett inn i tilskuerens nervesystem, med filmens frenetiske ensomhet.
17.Siden både muskulaturen, som omgir luftrørene, og angsten styres av det selvregulerende nervesystem - som vi ikke kan kontrollere med viljen bør man prøve å forebygge anfall ved å minske de psykiske reaksjonene.
18.Tidligere har det vært antatt at bare varmblodige hvirveldyr har et nervesystem som kan føle smerte.
19.Vi har ingen spesiell måte å måle tarmens nervesystem på, og kan ikke si dette med sikkerhet.
20.Telekommunikasjoner er et lands nervesystem.
21.Vi mener at fordøyelsesbe sværet skyldes en nerveforstyrrelse i det autonome nervesystem.
22.De har en hjerne og et nervesystem til dels bedre utviklet enn menneskets.
23.De trenger hjelp fordi hjerne og nervesystem kan være ødelagt.
24.Et fosters nervesystem er langt mer utsatt for blyforgiftning enn hjernen hos en voksen person.
25.For dem som har et utholdende nervesystem.
26.La meg til slutt uttrykke et ønske om at vi også her i Norge nå virkelig begynner å tenke igjennom det etiske aspektet ved avlivning av et pattedyr med en hjerne og et nervesystem som til dels er bedre utviklet enn hos mennesket.
27.Og det på et pattedyr med en hjerne og et nervesystem som til dels er bedre utviklet enn hos mennesket.
28.Sykdommen har gjort at hun blir stadig dårligere ved at kroppens nervesystem gradvis brytes ned.
29.Tåen som samler i seg verdens lidelse signaliserer idelig om den gjennom et nervesystem som under andre omstendigheter ville kunne karakteriseres som prikkfritt, men akkurat nå er det nettopp prikking det formidler.
Your last searches