Norwegian-French translation of obskur

Translation of the word obskur from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

obskur in French

obskur
personadjective peu connu
  svært vanskelig å forståadjective abstrus, obscur, abstrait, incompréhensible
Synonyms for obskur
Derived terms of obskur
Similar words

 
 

More examples
1.Alle abstrakte uttrykksformer i kunsten - fra nonfigurativt maleri til" obskur" og" tåkete" lyrikk - dømmes nedenom og hjem.
2.Ett unntak (som bekrefter regelen ?) vil den ene folkeavstemningen om statstilhørighetsspørsmålet som ble avholdt i en obskur kleindorf på grensen mellom forbundsrepublikken Tyskland og Belgia engang i 60årene, være.
3.Den komiske siden er klar nok, men intensjonen er obskur.
4.Først og fremst fordi han er Sovjetborger (latvier får vi kanskje huske på), og Søderlind har ham mistenkt for å gå Kremls ærend fordi han har tillatt oppført Khrennikov, en noe obskur russisk komponist.
5.Og vi reagerer skarpt når en obskur gjeng forfatter rasistiske løpesedler.
Your last searches