Norwegian-French translation of opphøye

Translation of the word opphøye from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opphøye in French

opphøye
rangverb élever, promouvoir, hausser
  personverb exalter
  lovpriseverb exalter, honorer, glorifier, vanter
Synonyms for opphøye
Derived terms of opphøye
More examples
1.Så lenge Norges Bokseforbund er et legitimt forbund, ser jeg ingen foranledning til at noen skal opphøye seg til overdommer.
2.Den polske avisen mente at forslag om å opphøye Popieluszko til helgen var blitt dempet ned i Vatikanet, og skrev at det skyldes parallellen med Romero.
3.Men det burde ikke være vanskelig å begripe det forkastelige ved å opphøye denne tyspisk infantile uttrykksmåte til norm i NRK.
4.Men i det store og hele synes ikke Kirken, skal man dømme efter den foreliggende bok, å ha noen problemer med å tilpasse seg de til enhver tid rådende politiske moteretninger og opphøye disse til grunnverdier, for derefter å trekke temmelig detaljerte politiske slutninger av disse grunnverdier.
5.Men jeg finner det ikke riktig hverken å trekke Skartveit ned i sølen eller opphøye Hoftun til noen skjønnlitterær halvgud.
6.Til dinosaurenes nærmeste forgjengere vil nå paleontologene opphøye en gruppe som hittil knapt har vært kjent, neppe engang ved navn.
7.Det er også forståelig, men langt fra selvfølgelig, at samme generasjon har behov for å opphøye SovjetUnionens innsats under krigen og forherlige det som omsider ble seieren over den tyske fascisme.
8.Folketinget pleier å opphøye et kompromissforslag fra meglingsmannen til lov og overenskomst, men ennå står partene så langt fra hverandre at meglingsmannen ikke har mulighet til å finne en akseptabel mellomvei for å avverge en storkonflikt.
9.Nobelkomiteen har med dette nedverdiget seg til å opphøye hykleriet.
10.Nyheten om at de moderate fagforeningsfolkene Len Murray og Frank Chapple har latt seg opphøye til adelsstanden, har vakt sterk kritikk fra venstresiden i britisk arbeider og fagbevegelse, og enkelte har tatt ordet" forrædere" i sin munn.
11.Nå har komiteen nedverdiget seg til å opphøye hykleriet, heter det.
12.Regjeringen kan imidlertid opphøye utkastet til skisse - som offisielt ikke eksisterer - og dermed fremme lovforslag overfor Folketinget.
Similar words

 
 

opphøye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) opphøyeopphøyendeopphøyet
Indikative
1. Present
jegopphøyer
duopphøyer
hanopphøyer
viopphøyer
dereopphøyer
deopphøyer
8. Perfect
jeghar opphøyet
duhar opphøyet
hanhar opphøyet
vihar opphøyet
derehar opphøyet
dehar opphøyet
2. Imperfect
jegopphøyet
duopphøyet
hanopphøyet
viopphøyet
dereopphøyet
deopphøyet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde opphøyet
duhadde opphøyet
hanhadde opphøyet
vihadde opphøyet
derehadde opphøyet
dehadde opphøyet
4a. Future
jegvil/skal opphøye
duvil/skal opphøye
hanvil/skal opphøye
vivil/skal opphøye
derevil/skal opphøye
devil/skal opphøye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha opphøyet
duvil/skal ha opphøyet
hanvil/skal ha opphøyet
vivil/skal ha opphøyet
derevil/skal ha opphøyet
devil/skal ha opphøyet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle opphøye
duville/skulle opphøye
hanville/skulle opphøye
viville/skulle opphøye
dereville/skulle opphøye
deville/skulle opphøye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha opphøyet
duville/skulle ha opphøyet
hanville/skulle ha opphøyet
viville/skulle ha opphøyet
dereville/skulle ha opphøyet
deville/skulle ha opphøyet
Imperative
Affirmative
duopphøy
viLa oss opphøye
dereopphøy
Negative
duikke opphøy! (opphøy ikke)
dereikke opphøy! (opphøy ikke)
Your last searches