Norwegian-French translation of opprøre

Translation of the word opprøre from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

opprøre in French

opprøre
skjelle ut noenverb outrer, indigner
  kjenslerverb bouleverser, choquer, ébranler, agiter, émouvoir, troubler
Synonyms for opprøre
Derived terms of opprøre
Anagrams of opprøre
More examples
1.Kundera rører her ved måten historiske kjensgjerninger blir erkjent på som virkelig burde opprøre oss som bor i de land kritikken hans rammer.
2.En spion med stor S er ganske anderledes forsiktig, heter det i en av de mange og bange anelser, i den samfunnskritiske bok som neppe vil makte å opprøre noen.
Similar words

 
 

opprøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) opprøreopprørendeopprøret
Indikative
1. Present
jegopprører
duopprører
hanopprører
viopprører
dereopprører
deopprører
8. Perfect
jeghar opprøret
duhar opprøret
hanhar opprøret
vihar opprøret
derehar opprøret
dehar opprøret
2. Imperfect
jegopprøret
duopprøret
hanopprøret
viopprøret
dereopprøret
deopprøret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde opprøret
duhadde opprøret
hanhadde opprøret
vihadde opprøret
derehadde opprøret
dehadde opprøret
4a. Future
jegvil/skal opprøre
duvil/skal opprøre
hanvil/skal opprøre
vivil/skal opprøre
derevil/skal opprøre
devil/skal opprøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha opprøret
duvil/skal ha opprøret
hanvil/skal ha opprøret
vivil/skal ha opprøret
derevil/skal ha opprøret
devil/skal ha opprøret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle opprøre
duville/skulle opprøre
hanville/skulle opprøre
viville/skulle opprøre
dereville/skulle opprøre
deville/skulle opprøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha opprøret
duville/skulle ha opprøret
hanville/skulle ha opprøret
viville/skulle ha opprøret
dereville/skulle ha opprøret
deville/skulle ha opprøret
Imperative
Affirmative
duopprør
viLa oss opprøre
dereopprør
Negative
duikke opprør! (opprør ikke)
dereikke opprør! (opprør ikke)
Your last searches