Norwegian-French translation of panser

Translation of the word panser from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

panser in French

panser
militærsknoun armure [f]
Derived terms of panser
Anagrams of panser
Similar words

 
 

More examples
1.Den ene hadde fått to tomme ølflasker knust mot hodet, forklarte han, og punkerne hadde forfulgt dem ut til bilen hvor det ble slått med kjetting og belte mot panser og vindu.
2.Det må understrekes at oversikten er både usikker og svært skjematisk, dels på grunn av det usikre grunnlagsmateriale, og dels fordi det ikke er skjelnet mellom divisjonstyper (panser, mekanisert, luftlande).
3.Det virker som om deres panser er tynnere.
4.Folkehærens fremste oppgave blir ikke å" drukne" fiendens fotfolk, men å krige mot panser, rakett og flystyrker.
5.Men under forsvarssjef, general Sven Hauges Kinabesøk denne måned, og da Sveriges forsvarssjef tidligere var her, fikk Aftenpostens korrespondent noen inntrykk fra visitter til infanteri, panser og flydivisjoner.
6.Som ekte asfaltcowboys med skinn og olajakker som fremste panser mot værgudene, er det igrunnen mangelen på regntøy som gjør at de kapitulerer.
7.Såvel musikalsk som menneskelig kom han salen i møte, enten fordi det panser han har omgitt seg med ble smeltet av varmen som strømmet mot ham fra salen, eller fordi han selv erkjenner behovet for medmenneskelighet - for kontakt med et på alle måter positivt publikum.
8.Væpnet med sovjetisk panser, Stalinorgel og sine sedvanlige jeeper med påmontert maskingevær, påførte Polisario marokkanerne betydelige tap i et flere dager langt slag.
9.med fly og panser og kanoner...
10.Befalet blir yngre av alder, og det blir mer panser og larveføtter i gatene enn før.
11.AT 4 er et lett nærpanservåpen med en rekkevidde på 300 meter og en gjennomslagskapasitet på 40 centimeter i moderne panser.
12.Det har aldri vært motstandsbevegelsens mål å holde faste stillinger mot vietnamesisk panser, uttalte han.
13.En ryggsekk som ble brukt som panser bar tydelig spor av skarpe seltenner.
14.Evnen til å ødelegge panser er sterkt begrenset.
15.For å kunne beseire en invaderende fiende med moderne utrustning, må hjemmevernet øves og utstyres med våpen mot fly og panser, og forberedes på krigføring av alle slag, sier forsvarsdepartementets talsmann.
16.Kampen mellom vesener med og uten panser er ikke fullt så hard som for få år siden, men likevel dør det ett barn i trafikken ca. hver tiende dag her i landet.
17.Maxson var iløpet av sin karriere sjef for panser og infanterienheter i De Forente Stater og utlandet.
18.Mer enn femti hagl slo inn i bilens grill, panser og frontrute, men de to polititjenestemennene kom fra episoden uten skader.
19.Momo stirrer medlidende efter den lille skikkelsen som vagger furtent ut i sølen i sitt ubekvemme panser.
20.Også den soldaten som skal gjøre dette, vil være beskyttet av panser med ThuneEurekas opplegg.
21.På pilogbue stadiet, fikk man panser og plate til forsvar.
Your last searches