Norwegian-French translation of panservern

Translation of the word panservern from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

panservern in French

panservern
militærsknoun emplacement [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Egne stridsvogner med høytrykkskanoner og kinetisk energiammunisjon, er det beste panservern.
2.En ny generasjon våpen av artilleriraketter, panservern og luftvern blir også tatt i bruk.
3.Forøvrig er Hæren fornøyd med sitt forbedrede luftvern, panservern og de nye ABCvern draktene, samt oppbygningen av ammunisjonslagre.
4.Modernisering av hæren, med vekt på økt mobilitet, luftvern, panservern og ABCvern er en nødvendighet.
5.Stikkord her er luftvern, panservern, ildstøtte, beskyttelse og mobilitet for infanteriavdelinger, ledelse og samband, ABCvern m.m.
6.Antallet ligger imidlertid betydelig under Hærens samlede behov for moderne panservern.
7.Vi kunne nok ønsket oss mer panservern og sofistikerte luftvernraketter.
Your last searches