Norwegian-French translation of pantsette

Translation of the word pantsette from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pantsette in French

pantsette
smykkerverb mettre en gage, engager
Synonyms for pantsette
More examples
1.Aksjen er ikke omsettelig, det er ikke mulig å pantsette den.
2.Departementet påpeker at opphevelsen av forbudet mot å pantsette husbankeiendommer hos andre enn Husbanken, vil gi lånesøkerne mulighet til gunstigere rente og avdragsvilkår fordi topplån kan gis som ordinære pantelån, og ikke som gjeldsbrevlån.
3.Det hele endte med at gutten måtte pantsette uret sitt for å få den nødvendige legehjelp, melder Fremtiden.
4.For å få et slikt lån i den lokale sparebank måtte min far pantsette buskapen, og jeg fikk kausjon fra en av storbøndene i bygda !
5.Han beskyldte Mondale for å pantsette fremtiden for å betale for sitt valgflesk.
6.I bilindustriens hovedsete, Detroit, gikk han forleden dag til frontalangrep på Reagan, som han beskylder for å pantsette fremtiden.
7.Venstre ønsker et fond for oppfinnere, slik at Espen Askeladd slipper å pantsette hele huset, sa Dørum.
8.Det er stor grunn til å tro at vi er ferdige med lånet innen utgangen av året, sa rådmann Helge Tallerås da de folkevalgte i Farsund nylig mot syv stemmer vedtok å pantsette Farsund kino for å kunne oppta et kassekredittlån på to millioner kroner.
Similar words

 
 

pantsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) pantsettepantsettendepantsatt
Indikative
1. Present
jegpantsetter
dupantsetter
hanpantsetter
vipantsetter
derepantsetter
depantsetter
8. Perfect
jeghar pantsatt
duhar pantsatt
hanhar pantsatt
vihar pantsatt
derehar pantsatt
dehar pantsatt
2. Imperfect
jegpantsatte
dupantsatte
hanpantsatte
vipantsatte
derepantsatte
depantsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde pantsatt
duhadde pantsatt
hanhadde pantsatt
vihadde pantsatt
derehadde pantsatt
dehadde pantsatt
4a. Future
jegvil/skal pantsette
duvil/skal pantsette
hanvil/skal pantsette
vivil/skal pantsette
derevil/skal pantsette
devil/skal pantsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha pantsatt
duvil/skal ha pantsatt
hanvil/skal ha pantsatt
vivil/skal ha pantsatt
derevil/skal ha pantsatt
devil/skal ha pantsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle pantsette
duville/skulle pantsette
hanville/skulle pantsette
viville/skulle pantsette
dereville/skulle pantsette
deville/skulle pantsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha pantsatt
duville/skulle ha pantsatt
hanville/skulle ha pantsatt
viville/skulle ha pantsatt
dereville/skulle ha pantsatt
deville/skulle ha pantsatt
Imperative
Affirmative
dupantsett
viLa oss pantsette
derepantsett
Negative
duikke pantsett! (pantsett ikke)
dereikke pantsett! (pantsett ikke)
Your last searches