Norwegian-French translation of passe sammen

Translation of the word passe sammen from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

passe sammen in French

passe sammen
fargerverb s'harmoniser, aller bien ensemble, se marier
  meningverb coïncider, concorder, correspondre, s'accorder
  overensstemmeverb correspondre, s'accorder, s'harmoniser
Similar words

 
 

More examples
1.De må passe sammen.
2.Flaskefasong og plante skal helst passe sammen, og vil man sette flere planter sammen, er de store vinballonger velegnede.
3.For å få til et godt klubbmiljø bør begge kjønn være noenlunde likt representert og passe sammen i alder, sier Anne Gisvold, som har tatt opp igjen Britt Løfwanders virksomhet.
4.Foran seg har man et stort puslespill for å få alle delene til lå passe sammen.
5.Intrumentene må passe sammen lydmessig, og være innen rekkevidde.
6.Kojedal går fint i spann med Hareide, og vil sikkert også passe sammen med Sollied når" Oggy" finner tiden inne til å gi seg.
7.Når vi inviterer ulike kunstnere til å stille ut samtidig, må likevel de forskjellige kunstverk passe sammen og støtte og utfylle hverandre.
Your last searches