Norwegian-French translation of passende

Translation of the word passende from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

passende in French

passende
generelladjective convenable, commode
  likhetadjective assorti
  valgadjective bien trouvé, à propos
  slags hensiktadjective approprié, convenable, seyant, juste, propre, comme il faut
  situasjonadjective applicable, approprié, adéquat, convenable, conforme, compatible, accordable
  kvantitetadjective suffisant, assez
  klæradjective assorti, en harmonie, appareillé
  oppførendeadjective convenable, acceptable, propre, décent, bienséant [formal]
  treffendeadjective juste, approprié, pertinent
  kledeligadjective convenable, bienséant, séant, qui va bien
  praktiskadjective commode, pratique
  oppførendeother convenablement, habilement
Synonyms for passende
Derived terms of passende
Similar words

 
 

More examples
1.100 år er en passende pensjonsalder for politiske partier.
2.Keep smiling" er tittelen på Wenche Myhres jubileumsshow som får premiere i november, og" Keep smiling !" er særdeles passende for denne artisten som har smilt så strålende til oss gjennom 30 år.
3.Testamentet" av Lynne Littman har riktignok - og hva kunne være mer passende manus av Carol S. Amen !
4.Verdenscupen blir ikke artig før mot slutten av sesongen - i begynnelsen må vi vinne hvert eneste renn for å henge med i toppen, men jeg synes antall konkurranser som det vi har idag er passende, selv om jeg nok vil si at det burde ha vært lagt inn WBCrenn også i OL.
5.(dispositio) i en passende sproglig form (elocutio).
6.Barna ser ofte mye tøffere saker på hjemmekinoen enn det vi mener er passende for de laveste alderstrinn.
7.Det drøyer ellers med anskaffelse av passende våpen for F16 flyene.
8.Det kan bli ved en passende anledning.
9.Det skjedde på initiativ fra en korleder i Sundsvall.Sammen satte vi opp et passende repertoar, og kontaktet forskjellige kor rundt om i Sverige.
10.Det vil ikke være passende for oss å gå til nye innrømmelser som en slags belønning for deres vrangvilje i forhandlingene om rustningsbegrensninger, fremholdt Reagan.
11.Det ville heller ikke være passende med vår meget beskjedne andel av verdens oljeproduksjon, fremholdt Willoch.
12.Dukker det opp en passende jobb, skal vedkommende ta den umiddelbart.
13.En passende kjole koster minimum 800 kroner.
14.En uke på hvert sted burde være en passende tid.
15.Fordi det var entreprenørens egen sønn som omkom i arbeidsulykken, har vi imidlertid foreslått at påtelemyndigheten krever en passende bot og ikke fengselsstraff, sier underdirektør Øyvind Vidnes i Direktoratet for arbeidstilsynet.
16.Jeg syntes Halden var et passende sted, betryggende nær hjemlandet, når jeg nå skulle stille ut malerier, tegninger og litografier utenlands for første gang.
17.Jeg tror at omkring fire måneder vil være passende.
18.Kommunene bør i denne sammenheng vie oppmerksomhet til de unges problemer med å skaffe seg passende bolig.
19.Riktig et passende navn for en landsdommer, sa Madsen.
20.Selskapet har bygslet en passende tomt ved siden av sitt tankanlegg på Lysaker, og bør kunne bygge der i stedet, sa hun.
21.Ubåtene har sjokkert svenskene, sier Einar Ansteensen med" hjältekungen" Karl XII som passende bakgrunn.
22.Ved å få passende oppgaver i nærmiljøet, lærer elevene både å dra omsorg for andre, og å ta ansvar.
23.Vi forsøker å følge med dyrene så godt som mulig gjennom vinteren, slik at vi kan gjøre passende matcher, forteller Mortensen.
24.Vi har idag ikke noe grunnlag for å regne med en tredje oljekrise på et for oss passende tidspunkt, mente han.
25.100årsjubileet i 1996 med leker i Athen bør kanskje være en passende finale.
26.12 12 mm og en platetykkelse på 1216 mm være passende.
27.30 DAGERS UBETINGET fant retten som en passende reaksjon mot en 21åring som ble funnet skyldig i å ha kjørt stor motorsykkel i en fart på mellom 130 og 150 kilometer i timen i Skien sentrum.
28.500 sprogtimer som ramme hadde vært mer passende, mener rektor Jåstad.
29.Andersen sørger for passende transport, enten det gjelder det nyfødte barn eller den gamle som nettopp har forlatt dette jordiske liv.
30.Armacost ville ikke drøfte påstander om at den amerikanske regjering har utstyrt geriljaen med et betydelg antall våpen, og bidratt med annen militær hjelp, men sa bare at" vi gjør det vi mener er passende og påkrevd".
Your last searches