Norwegian-French translation of pleiet

Translation of the word pleiet from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pleiet in French

pleiet
utseendeadjective soigné, net, coquet
  personadjective propre, soigné
Synonyms for pleiet
Anagrams of pleiet
Similar words

 
 

More examples
1.Sproget forfaller hvis det ikke blir pleiet.
2.Adm. dir. Rolf Skår i Norsk Data har tydeligvis pleiet sine franske forbindelser, og resultatet kan bli kontrakter for mellom 100 og 200 millioner kroner i året.
3.Akkurat som han hadde pleiet mor.
4.Begge vedgikk at de hadde pleiet nær personlig kontakt med en av Flickkonsernets toppledere, Eberhard von Brauchitsch - man sa" du" og ikke" De" til hverandre.
5.De bygget opp sine norske samfunn fra bunnen av med skoler, kirker, foreninger, de beholdt og pleiet sitt sprog og sine tradisjoner. holdt nasjonalinstrumenter og nasjonalretter og 17. mai i hevd.
6.Dessuten foreligger det antydninger om at Kiessling som militær sjef tidligere har pleiet homoseksuelle forbindelser, het det på halvoffisielt hold i Bonn.
7.Det avgjørende blir om forsvarsminister Manfred Wörner kan fremlegge holdbare bevis for at den avskjedigede generalen pleiet og hemmeligholdt homoseksuelle forbindelser, og ble et mulig utpressingsoffer.
8.Det avgjørende nå blir om forsvarsminister Wörner kan fremlegge holdbare bevis for at Kiessling pleiet og hemmeligholdt homoseksuelle forbindelser og at han på denne måte gjorde seg til et mulig offer for utpressing - og dermed til en sikkerhetsrisiko.
9.Det ble pleiet på beste måte og med en plasterlapp på såret var alt godt igjen for ulykkesfuglene.
10.Det eneste Wörner hittil har kunnet dokumentere er at ansatte og tilfeldige gjester i to lokaler som oppsøkes av homoseksuelle har pekt på et retusjert bilde av Kiessling (uniformen var borte) blant andre fotografier og sagt at den mannen pleiet å komme hit.
11.Det er også en påkjenning å skulle ta skikkelig farvel med mennesker som man har pleiet og blitt kjent med over lang tid.
12.Far pleiet henne til det siste, med en ømhet og hengivenhet som var rørende.
13.Fire år tidligere hadde den flittige sosialdemokratiske partisliteren Guillaume klart å sikre seg en stilling i det store kanslerkontoret i Bonn, og i 1972 rykket han opp som en av Brandts nærmeste personlige assistenter og pleiet kanslerens daglige kontakt med partiet.
14.For vi har et spennende liv i" gjære" på badet, godt inntullet og pleiet efter alle kunstens regler.
15.Han bar henne og kjørte henne overalt, pleiet og passet henne.
16.Han brøt ny jord, og han pleiet sin store skogeiendom med flid og omhu.
17.Han hadde pleiet den første" tante Elisabeth" med imponerende tålmodighet, og da den" nye" tante Elisabeth fikk et hardnakket tilfelle av forkjølelse tre uker efter ankomsten, tok Bernt en tur ned på kontoret hans og forklarte ham hele historien.
18.Han hadde pleiet henne.
19.Hans hovedkontakt ble for flere år siden forflyttet fra den russiske ambassade i Oslo, men vedkommende pleiet likevel kontakten med Treholt.
20.Har vi pleiet, utviklet, tatt i bruk de enorme ressursene vi mentalt er utstyrt med ?
21.Har vi pleiet og utviklet de mennekselige kvaliteter som er så nødvendige om mennesker skal kunne leve i lykke og harmoni med hverandre i familien, i nærmiljøet, i storsamfunnet - ansvarsbevissthet, medmenneskelighet, toleranse, for å nevne noen.
22.Helt siden den tyrkiske beleiring (300årsdagen ble grundig markert ifjor) har Wien pleiet sine kaffevaner både med pietet og raffinement.
23.Hun har pleiet sin svigermor i fire år.
24.I romjula har hun pleiet sine virus.
25.Inkassosjefen hevder at han er blitt usaklig oppsagt, og at den egentlige årsaken er at han pleiet vennskapet med Justitias tidligere direktør.
26.Mange sjeldenheter finnes her, omhyggelig pleiet og passet på.
27.Men den voksne pleiet aldri efterpå å komme tilbake for å kontrollere med kald kritikk om synet hadde hatt makt til å holde stand mot dagene, eller om det bare var en drøm, drømt med vidåpent blikk.
28.Petter som med sin bronse i London på 100 rygg for tre år siden sørget for Norges beste resultat i Ecupsammenheng, har pleiet formen de siste årene med undervannsrugby hjemme i Molde.
29.Pleiet og vedlikeholdt av en familie i årtier før Oslo kommune overtok.
30.Siden er fisken blitt foret og pleiet i Sveits, og har fått venne seg til vannet i Wiese og tildels i Rhinen.
Your last searches